Ett nytt sjukhus någonstans mellan Malmö och Lund – det är förslaget i en utredning som chefen för Sus, Skånes universitetssjukvård, presenterade på beredningen för framtidens sjukvård i dag. Förslaget innebär, om det blir verklighet, att Sus i Malmö och Lund drar ned på antalet vårdplatser med omkring 80 procent samtidigt som akutmottagningarna stängs nattetid. Det innebär dessutom en risk för att de redan beslutade om- och tillbyggnationerna i Malmö (och planerna för Lund) blir försenade och dyrare än budgeterat. Frågan har utretts flera gånger tidigare, men varje gång har bedömningen varit att det inte ska byggas ytterligare ett sjukhus.

Just nu är frågorna fler än svaren, trots att Ingrid Lennerwald (S), ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, försökte svara på frågor från Sydsvenskans läsare i en chatt i dag. Den 4 juni måste regionstyrelsen fatta beslut om hur verksamheterna i Malmö och Lund ska fungera i framtiden för att byggnationerna i Malmö ska kunna bli klara i tid och utan att budgeten överskrids.

Johan Folin