Verkstadsdepån för Öresundståg i Hässleholm är med dagens beslut i regionstyrelsen ett steg närmare förverkligande. Det välkomnas, då behovet är uppenbart. Den service som tågen i dag får i Danmark är undermålig, då det inte finns tillräcklig kapacitet där. Däremot är det olyckligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna vägrar ta till sig ytterligare utredning om de ekonomiska konsekvenserna av sitt beslut.

Placeringen av depån i Hässleholm och förvärvet av marken är väl utredd. Men de ekonomiska konsekvenserna av att antingen bygga och äga anläggningen själv eller att låta den hyresgäst som ska driva verksamheten göra det, är inte tillräckligt väl belysta.

Även om det är angeläget att uppförandet av depån kommer i gång så fort som möjligt skulle inte ett beslut på regionfullmäktige den 16 juni i stället för den 28 april innebära en så stor försening att det skulle vara ett hinder mot att inhämta ytterligare, nödvändig kunskap. Det handlar trots allt om en investering på 1,2 miljarder kronor.  Därför begärde Allians för Skåne återremiss av ärendet.

Nu blir hanteringen av tågdepån i stället ytterligare ett bevis på dåligt ekonomiskt handlag från Styret. S och MP har valt att trumfa igenom en investering på 1,2 miljarder på ett otillräckligt ekonomiskt underlag. Vi vet också att övriga fem delägare i Öresundståg AB har fört fram att frågan borde ha diskuterats på högsta politiska nivå. Det har inte skett.

Jonas Duveborn