För ett år sedan fick skåningarna mer makt över sin hälso- och sjukvård. Då infördes vårdval inom hud- och ögonsjukvården, inom psykoterapi och för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, kallat Laro. Efter att i dagarna ha besökt Solstenens Laro-mottagning i Helsingborg på deras ettårsjubileum förstod jag hur mycket vårdvalet har betytt. Jag hade ett långt samtal med två före detta missbrukare som genom vårdvalet fått en ny chans. Båda hade missbrukat i ungefär tjugo år. I dag är de drogfria. Vägen dit har inte varit enkel men tack vare stöttningen från Laro-mottagningen har de klarat det med hjälp av samtalsterapi och andra insatser. De beskrev en känsla av att för första gången bli behandlade som människor. De ser på framtiden med tillförsikt. Praktik och studier är nu nästa steg.

Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Opiatberoende är stigmatiserat i samhället och för den som är drabbad är det ofta ett stort steg att söka hjälp. Det är oerhört viktigt att patienten känner förtroende för den som ger en behandling och att hjälp finns när motivationen är där att gå igenom en behandling. Sju behandlingskliniker i Skåne har på ett år blivit sjutton. Dessutom har behandlingarna ökat med drygt 30 procent sedan vårdvalet infördes och köerna har kortats markant. Tidigare var köerna upp till fem år.

Allians för Skåne värnar om alla patienters rätt att själva välja sin vård. Detta gäller även inom specialistvården och för en patientgrupp som inte har en stark röst. Vårdvalet inom Laro räddar liv och ger livskvalitet och möjlighet att skapa sig ett liv utan ett missbruk.

Ulrika Heindorff (M)
andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård samt vissa missbruksfrågor, Region Skåne