Lars Thunberg 620 border

För en vecka sedan genomfördes över hela världen manifestationen Earth Hour för att uppmärksamma och påminna om allvarlighetsgraden i klimathotet. I Sverige deltog två tredjedelar av kommunerna och många, inte minst här i Skåne, gjorde evenemanget till en stor folkfest med spännande kulturaktiviteter.

Men även i år dök de upp på sociala medier. De som i mer eller mindre seriösa inlägg deklarerade att de just den här timmen minsann tänkte tända alla tillgängliga lampor och plugga i så många elapparater som möjligt. Man ondgör sig över den symbolhandling som Earth Hour innebär och raljerar över att de miljontals människor som deltar skulle vara teknikfientliga och vilja motarbeta utvecklingen. Man verkar dessutom tro att syftet med Earth Hour är att spara energi och argumenterar därför om hur lite den där timmen betyder i det stora hela.

Det är intressant, men samtidigt sorgligt, att så många väljer att lägga så mycket energi på att motarbeta en världsrörelse som engagerar så många människor i en fråga med så stor påverkan på vår gemensamma framtid. Jag respekterar att alla inte håller med om att metoden är ett effektivt sätt att hindra klimatförändringarna. Men jag tycker inte det skulle vara så svårt att inse att det är just en symbolhandling för att vi ska påminna oss om ett av de största hoten mot vår planet – och låta den få vara just det.

IPCC upprepar i sin nyligen släppta rapport det man också sagt tidigare – läget är prekärt! Klimatförändringar har redan observerats i hela världen och uppvärmningen av klimatet är ett faktum. Atmosfären och haven har värmts upp, mängden snö och is har minskat och havsnivån har höjts. CO2-koncentrationen i atmosfären ligger på en nivå som jorden inte varit i närheten av åtminstone de senaste 800 000 åren. Utsläppen av växthusgaser och annan mänsklig påverkan är den dominerande orsaken till uppvärmningen som uppmätts sedan mitten av 1900-talet. Hur mycket klimatet förändras beror på hur stora de framtida utsläppen blir. Bakom denna analys står en närmast helt enig forskarvärld.

Men viktigt i rapporten är också att man så tydligt understryker att loppet inte är kört. Den som följt med något sånär i klimatdebatten vet att en kritisk gräns går vid en uppvärmning av jorden med två grader. Målet bedöms fortfarande vara möjligt att klara, även om också detta kommer att innebära stora ansträngningar för mänskligheten och planeten. Men handlingsutrymmet krymper snabbt! Temperaturhöjningen ligger redan på 0,85 grader. Nu behövs kraftfulla åtgärder globalt, likt många av dem vi redan genomfört i Sverige. Energieffektiviseringar, ett brett skifte från fossila till förnyelsebara bränslen och en storskalig satsning på kommersiell miljöteknik. Internationella ekonomer rapporterar nu också om de vinster som länder kan göra med en offensiv klimatpolitik.

I Skåne kan vi vara stolta över en rad gemensamma insatser, där bl a Klimatsamverkan Skåne är ett exempel på gott samarbete. Satsning på biogas, rekordsiffror för kollektivtrafiken och många miljöteknikföretag är andra tecken på att vi är på rätt spår.

För vi har varken råd eller tid till prestigefyllda ställningskrig. Alla skulle vinna på en bred samverkan – inte minst våra kommande generationer! Och Business as usual är inte en option!