​Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge har haft sitt första möte för den nya programperioden 2014-2020. På agendan stod bland annat fördelning av nästan 100 miljoner kronor till väl beprövade projekt inom Europeiska Socialfonden för att hjälpa unga att komma i arbete eller utbildning.

Foto: Yanni Koutsomitis (CC 2.0)

Foto: Yanni Koutsomitis (CC 2.0)

Boost by FC Rosengård får mest stöd, 56 miljoner kronor. De senaste tre åren har fler än 700 unga framgångsrikt passerat genom projektet. Målet för de kommande tre åren är att ytterligare 1 700 ska få del av de möjligheter som projektet ger. Region Blekinges projekt ”Unga Lyfter” får 34 miljoner kronor och projektet Hassela movement får åtta miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att Skåne nu får tillgång till EU-medel för projekt vi vet gör nytta, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition och ledamot av strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge. Särskilt när vi ser att det nuvarande S- och MP-styret i Region Skåne varken är särskilt aktivt eller initiativrikt. Den samarbetskultur som fanns under min ordförandeperiod har ersatts av grupparbeten för att hålla oppositionen sysselsatt i kombination med solospel för Styret. Med EU-pengarna får skåningarna nu i stället den hjälp som jag under min ordförandetid för Strukturfondspartnerskapet har sett fungerar.

– Skåne och Blekinge har lagt mycket kraft på att få igång projekt som dessa. Vi blir nu först ut i landet med att förstärka de initiativ som har gett bra resultat.

Jonas Duveborn