Sofia Damm - featured

Enligt Storbritanniens vetenskapsakademi Royal Society publiceras mer än var tionde forskningsartikel i världen av en kines. USA är fortfarande forskningsvärldens gigant, men har tappat från 26 till 21 procent av världens ledande forskning.

Kartan över världens starkaste forskningsnationer håller snabbt på att förändras, tyngdpunkten förflyttas österut: Kina, Indien, Singapore, Taiwan och Sydkorea utmanar genom medvetna forskningssatsningar och ekonomiska framgångar. Den bipolära forskningsvärlden, bestående av USA och Europa, har blivit multipolär. Växande ekonomier i vår omvärld konkurrerar på allvar i jakten på de bästa forskarna och morgondagens innovationer.

Det här är en positiv utveckling, men också en utveckling som ställer höga krav. Om Sverige och EU ska lyckas skapa globalt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer måste vi samarbeta och investera för framtiden. Bredden i svensk forskning är stor, men spetsen fortfarande allt för trubbig. Ett litet land som Sverige kan inte vara bäst på allt. Därför är det viktigt att den excellenta forskningen, som genererar den spetskompetens som krävs för att vara världsledande, prioriteras. Det är genom kvalitet inte kvantitet, som vi kan stärka vår ställning globalt.

Genom att fortsätta investera i de globalt konkurrenskraftiga forskningscentrumen skapas synergier och positiva effekter. Ett lysande exempel på framgången med EU-gemensam forskning är European Spallation Sourse (ESS) i Lund. Denna sameuropeiska forskningsanläggning, som med hjälp av världens starkaste neutronkälla ska möjliggöra banbrytande forskning inom bland annat medicin, miljövetenskap och transport, kommer att dra spetskompetens till Sverige och visar att med gemensamma satsningar kan EU:s länder få tillgång till ett världsledande forskningsinstitut. Tillsammans med Max IV-laboratoriet som årligen attraherar nästan 1 000 forskare från hela världen, kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. Att de två största forskningsanläggningarna i Sverige byggs i Skåne är ingen slump utan speglar den styrka och attraktionskraft som forskningen i Skåne och vid Lunds universitet erbjuder.

Den senaste tidens dramatiska neddragningar, med bland annat varslet av 1 000 anställda vid Sony Mobiles anläggning i Lund, visar på behovet av att skapa förutsättningar för forskningsintensiva företag. För att vi långsiktigt ska bli konkurrenskraftiga är det helt avgörande att satsa på åtgärder som skapar kunskap, innovation och tillväxt. Det är strategiskt viktigt med fortsatta satsningar inom bland annat life science-industrin.

En företagsnedläggning eller flytt är ett nederlag och vi måste därför upprätthålla ett näringslivsklimat i världsklass. Vi behöver en regering som ser till att skapa gynnsamma förutsättningar för att forskningsintensiva företag ska vilja etablera sig här, och att befintliga företag väljer att stanna kvar, inte som försämrar för företagande och forskning.

Forskning handlar om det som kommer härnäst. Det handlar om framtiden. Det är nyfikenhet och nytänk som ger framtidstro. Låt detta bli skånska ledord.

Sofia Damm (KD)
riksdagsledamot från Blentarp