I dag presenterades slutligen den kraftigt försenade ekonomiuppföljningen för februari i Region Skåne. Prognosen är illavarslande.

– Den goda ekonomiska hushållning som uppnåddes efter åtta års Femklöverstyre är i det närmaste utraderad av det nuvarande Styrets slarv, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Det är som om Henrik Fritzon har tagit alla skåningars påskgodis och flugit till Blåkulla.

Foto: Johan Lange (CC by 2.0)

Foto: Johan Lange (CC by 2.0)

Bokslutet för 2014 visar på ett tryggt överskott på 647 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget och 458 miljoner kronor bättre än 2013, trots att den budgeterade återbetalningen på 175 miljoner kronor från AFA Försäkring, som fanns med i budgeten för 2014, uteblev. Och trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i slutet av november 2014 valde att lägga 145 miljoner kronor av förra årets medel på forskningsanläggningen Max IV.

Månadsuppföljningen för februari med helårsprognos för 2015, som alltså presenteras först i april, visar på ett årsresultat som är 646 miljoner kronor sämre än budget. Kostnadsutvecklingen ligger klart högre än budgeterat.

– Det är alldeles uppenbart att Styrets signaler till verksamheten om att det ska vara slut på effektiviseringar har påverkat resultatet negativt.

Presentationen av uppföljningen sker också på ett sätt som får uppfattas som utstuderat och systematiskt.

– Detta är inget bra sätt att bygga förtroende mellan partierna på, säger Carl Johan Sonesson.

Carl Johan Sonesson.

Carl Johan Sonesson.

När det mycket goda preliminära resultatet för 2014 presenterades på regionstyrelsen (5/2) var det utan någon som helst förvarning. Informationen fanns inte med på dagordningen förrän strax före mötet och Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att gömma undan informationen på hemsidan, samt såg till så att tjänstemännen inte gick ut med något pressmeddelande. På den pressträff som regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) hade före sammanträdet nämnde han inte överhuvudtaget att det preliminära bokslutet var klart.

Nu hålls uppföljning och prognos inne och presenteras på skärtorsdagen, dag före röd dag då mediebevakningen är mindre än normalt.

– I tisdags (31/3) satt jag en hel eftermiddag tillsammans med regionledningen och hela oppositionen och efterfrågade gång på gång den månadsuppföljning som är nödvändig för att Region Skåne inte ska styras ner i ett finansiellt svart hål. Det viftades då glatt undan. Utan förklaring.

– Politiska beslut ska grundas på fakta, inte på taktiserande och undangömmande av siffror som talar för en annan politik än den man bedriver. Att Styret smusslar och försöker smyga undan rapporter som är obehagliga borde ingen skåning tolerera, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn