Trots att vi nu är inne i april har Socialdemokraterna och Miljöpartiet ännu inte presenterat någon fullständig ekonomisk månadsuppföljning för Region Skåne för februari. Normalt brukar den vara klar någon vecka efter varje månadsskifte.

– Vi har anledning att tro att Styret medvetet väljer att mörka helårsprognosen, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Vi tror att siffrorna pekar mot stora underskott, men vi vet inte eftersom vi inte får en prognos redovisad för oss. Trots olika påstötningar.

– Det ryktas också om att prognosen inte ska lämnas ut förrän den är kvalitetssäkrad. Vad som menas med det kan vi bara spekulera i. Men vi får verkligen hoppas att det politiska styret inte har krävt att koncernledningen ska överpröva och frisera de prognoser som rapporterats in från våra sjukhusförvaltningar. Det vore oetiskt och djupt oansvarigt, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn