Maria Malmer Stenergard 620

”Sedan alliansen tog över makten 2006 har klyftorna mellan storstad och landsbygd vidgats varje år. När människor tvingas lämna bygder de älskar för att jobben försvinner, butikerna lägger ner och järnvägsstationen stänger så är det något som är fel i politiken.”

Så skriver Miljöpartiet på sin hemsida. Partiet menar att delar av lösningen på landsbygdens problem stavas sänkt skatt och minskat regelkrångel för småföretagen. Hur kommer det sig då att några av regeringens första konkreta politiska förslag innebär raka motsatsen? I själva verket kan Miljöpartiet vara något av det mest landsbygdsfientliga vi har.

Sedan den så kallade samarbetsregeringen tillträdde i höstas har få konkreta förslag levererats. Och tur är väl i och för sig det. De få idéer som har lanserats kan väl knappast sägas ha rosat marknaden.

I veckan som gick släpptes så ett antal konkreta förslag, det vill säga skattehöjningar, inför höstens budgetproposition. Förslagen innebär en rad löftesbrott från socialdemokratiskt håll. I valrörelsen lovade partiet att inte röra rot-avdraget och blivande finansminister Magdalena Andersson gav besked om att bensinpriset redan var för högt för att skatten på drivmedel skulle kunna höjas. Ändå är det just dessa båda områden som man nu ger sig på:

  • Rot- och rut-avdragen minskar, och det dessutom på ett invecklat sätt: Potterna skiljs åt och rut-avdraget halveras till 25 000 kronor medan avdragsnivån behålls på 50 procent av arbetskostnaden. Rot-avdraget får uppgå till 50 000 kronor per år, men avdragsnivån minskar från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.
  • Bensin- och dieselskatterna höjs rejält, med 44 respektive 48 öre per liter. Den totala prisökningen för konsumenterna bedöms bli 55 respektive 60 öre. För den som tankar med etanol (E85) tros priset gå upp med hisnande 1 krona och 18 öre per liter.

De båda reformerna kan sammanfattas med två ord: regelkrångel och höjda skatter. Vad Miljöpartiet presenterar från Rosenbad är alltså raka motsatsen till den politik som partiet saluför på sin hemsida.

Förändringarna som aviserats slår stenhårt mot landsbygden. För många av oss åtta miljoner som bor utanför Stockholms innerstad är det ofta omöjligt att åka kollektivt till och från förskola, jobb och fritidsaktiviteter. Den som menar att Medelsvenssons vardagspussel kan läggas utan bil representerar en ganska liten del av befolkningen.

Men skattehöjningarna drabbar inte bara enskilda som bor på landsbygden, utan även företagare som är beroende av transporter. Förslaget om höjda arbetsgivaravgifter och de aviserade skattehöjningarna är hårda slag mot landets företag, inte minst mot de små. De påstådda ökade intäkterna för staten till följd av neddragningarna av rot, avser man dessutom lägga på subventioner riktade mot de stora byggbolagen. Hur väl rimmar det med den påstådda vurmen för småskalighet?

Sedan samarbetsregeringen flyttade in i Rosenbad har löfte på löfte till väljarna svikits. Inte minst gäller det Miljöpartiets löften om en politik för landsbygden och småskaligheten.

Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot från Åhus