Uppdatering i slutet av artikeln.

Opposition Skåne kan i dag (1/4) avslöja att regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och andre vice ordförande Carl Johan Sonesson (M) under en period har fört hemliga samtal om hur Region Skåne ska styras fram till valet i september 2018. Enligt uppgifter till Opposition Skåne har samtalen mynnat ut i att Henrik Fritzon i dag överlämnar sin avgångsansökan till regionfullmäktiges ordförande Christine Axelsson (S), med rekommendation om att Carl Johan Sonesson får i uppdrag att utforma ett nytt styre för Region Skåne.

Henrik Fritzon (S)

Henrik Fritzon (S)

– Allians för Skåne har vid flera tillfällen, både i media och i regionfullmäktige, påtalat att Henrik Fritzon och Socialdemokraterna varken har tillräckligt med idéer eller förmåga för att driva Region Skåne i rätt riktning, säger Carl Johan Sonesson. Jag är väldigt glad över att Henrik Fritzon också har insett det nu.

Carl Johan Sonesson (M)

Carl Johan Sonesson (M)

Mandatfördelningen i regionfullmäktige och i regionens 23 nämnder och beredningar ändras inte i och med detta. Däremot innebär Aprilöverenskommelsen att Socialdemokraterna lägger ner sina röster i alla voteringar. Allians för Skåne lovar å sin sida att inte älta alla misstag, brutna vallöften och ideologiska skygglappar som Socialdemokraterna gjort och visat upp sedan valet i höstas. Och de är många. Allians för Skåne lovar till exempel att inte nämna Socialdemokraternas svikna vallöften om öppettider för akutmottagningen i Trelleborg, höjda sommartaxor i kollektivtrafiken, eller stopp för effektiviseringar inom sjukvården.

– För en utomstående så ser det lätt ut som att vi ger upp, men inget kunde vara mer fel, säger Henrik Fritzon (S). Detta är en seger både för mig som person och för socialdemokratin. Nu kan vi återgå till att vara en högljudd opposition som alltid vet bäst. Det är en specialitet vi har odlat i åtta år nu, och vi känner att det är bäst att vi fortsätter med det. Jag tror faktiskt att vi är världsbäst på det.

Miljöpartiet kommer däremot inte självklart att gå i opposition. Det vill i stället gärna vara med i den nya ledningen också.

– Här har vi deltagit i alla regionledningar sedan Doffeln brann, säger Anders Åkesson (MP), klart att vi ska vara med nu också! Vi säljer oss inte billigt, men gärna. Minst kostar det vårdhundar på alla avdelningar!

För Opposition Skåne innebär Aprilöverenskommelsen dock en hel del förändringar. Eftersom Allians för Skåne står bakom sajten kan den inte längre heta Opposition Skåne. Från och med i morgon heter sajten något annat, och Alliansledningen hade önskat namnet Majoritet Skåne.

– Vi är förstås stolta över att vårt arbete redan nu har gett resultat, säger Opposition Skånes redaktör Jonas Duveborn, som dessutom är kanslichef för Moderaterna i Region Skåne. Men vi är inte nöjda. Tyvärr innebär detta mycket merarbete för redaktionen. Nya domännamn ska registreras, loggor ska ritas om och artiklar ska ändras. Vi är irriterade, för vi tycker inte att vi har fått tillräckligt med information från Carl Johan Sonesson i förväg. Därför kommer vi inte foga oss till den nya situationen. Från och med nu är vi Oppositionell Majoritet Skåne, avslutar Jonas Duveborn.


 

Uppdatering, 2 april

Ja, detta var ett skämt. Vad som inte är ett skämt är hur Socialdemokraterna och Henrik Fritzon hanterar Region Skåne.

Just i dag, skärtorsdag och dag före ”tidningsfri” dag, annonseras det att den ekonomiuppföljning för februari med prognos för helåret 2015, som Allians för Skåne har efterlyst så länge, äntligen ska presenteras. Så sent som i tisdags satt hela regionledningen tillsammans med oppositionen i ett flera timmar långt möte. Frågan om ekonomiuppföljning var uppe flera gånger, men beskedet då var att den inte var klar – eller att man ens kunde säga när den ska presenteras. Den vanliga ordningen är att månadsuppföljningarna kommer ungefär en vecka efter ett månadsskifte, inte mer än en månad senare.

Det är oroväckande att Styret talar om samarbete men ständigt kör sitt eget lopp, som om de hade majoritet. Och det är illavarslande att de inte öppet redovisar att de styr Region Skåne ut över det finansiella stupet.

Jonas Duveborn