Den offensiva satsning på miljöfordon som inleddes i Region Skåne under allianspartiernas åtta år vid makten är framgångsrik. Det visar nu Miljöfordondiagnos 2015, som genomförs av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Region Skåne laddar med miljöbilar. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Region Skåne laddar med miljöbilar. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Under 2014 var 94,4 procent av personbilarna i Region Skånes fordonsflotta miljöbilar. Genomsnittet för landsting i Sverige är 70 procent. Detta innebär inte bara att Region Skåne är bäst i landet av alla kommuner och landsting, utan också att ”störst förbättring” har genomförts här.

– Vi har visat att en ansvarsfull miljöpolitik kan bedrivas med hänsyn till både behovet av bilar och en hållbar tillväxt, kommenterar Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition, som under förra mandatperioden ledde arbetet med Region Skånes miljöarbete.

Allianspartierna har inte mött något motstånd från övriga partier vad gäller framtagandet av målet om att 100 procent av fordonsflottan i Region Skåne ska vara fossilbränslefri år 2020.

Jonas Duveborn