I dag träffas hälso- och sjukvårdsnämnden där en punkt på dagordningen är verksamhetsberättelsen för 2014. Det är sammantaget en positiv bild som den styrande minoriteten får ta över efter Femklövern. Där Region Skåne kan se goda resultat inom bland annat diabetes-, stroke- och hjärtsjukvården.

Det är glädjande att se att våra satsningar inom den skånska sjukvården ger resultat, under våra åtta år har patientmakten ökat, köerna har minskat och vi har lyckats flytta vården närmare skåningen. Nu hoppas jag att den styrande minoriteten fortsätter det här goda arbetet, säger Gilbert Tribo (FP), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vårt målmedvetna arbete med att förstärka diabetes-, stroke- och hjärtsjukvården ger nu resultat där vi ser att dessa patientgrupper får en allt bättre vård och där Region Skåne kan rädda allt fler liv, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

På läkemedelssidan fortsätter den positiva trenden, till exempel minskar andelen äldre patienter som får olämpliga läkemedel och antalet utskrivna antibiotikarecept fortsätter också att minska.

­– Arbetet med att minska antibiotikaresistensen inom den skånska sjukvården är en av de största utmaningarna vi står inför, därför är det positivt att vi nu ser att antalet antibiotikarecept och olämpliga läkemedel bland våra äldre minskar, säger Birte Sandberg (C), gruppledare.

Verksamhetsberättelsen visar även att den palliativa vården och avancerad vård i hemmet fortsätter att utvecklas positivt under 2014.

– Människor i livets slutskede måste alltid få en god och trygg vård på sina egna villkor.  Därför är det glädjande att vi även under 2014 tar ytterligare steg mot en förbättring och utveckling av den palliativa vården i Skåne. Det är en utveckling som måste fortsätta med kraftiga utökningar av den palliativa vården, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

 

Mattias Brage