I dag torsdag (26/3 2015) lämnar jag vid ett möte i Hässleholm vidare stafettpinnen för ordförandeskapet i nätverket stambanan.com. När jag tillträdde 2012 var diskussionen om en ny svensk stambana med höghastighetståg ännu i sin linda. Kostnaderna tycktes för höga och den samhällsekonomiska nyttan osäker. I dag är läget annorlunda. Det finns en bred och stabil majoritet i riksdagen över blockgränsen för denna historiska satsning. Både den tidigare Alliansregeringen och Stefan Löfvens minoritetsregering har gett förhandlingspersonerna grönt ljus för att driva projektet framåt med full fart. Vi får gå tillbaks till mitten av 1800-talet för att hitta en jämförbar infrastruktursatsning.

Den nya stambanan är ett gigantiskt projekt och alla aspekter måste granskas. Bygget kommer att skapa barriärer i landskapet och kommer att kräva expropriering av privat egendom. Beslutet ska vara hållbart över flera decennier. Därför måste den samlade samhällsnyttan vara avgörande. Det är bara då samhällsnyttan är riktigt stor och långsiktig som det är försvarbart att bryta mot den privata äganderätten och expropriera.

Pontus Lindberg, regionråd, region skåne, moderaterna

Pontus Lindberg (M)

Som engagerad i stambanan.com tror jag att en östlig dragning över Hässleholm via Växjö mot Jönköping är det som gynnar Skåne och Sydsverige mest. Men det är de analyser som nu genomförs som ska ge visa den samlade bilden av de samhällsekonomiska nyttorna för hela Sverige.

Oavsett hur beslutet om en ny stambana landar i slutändan är bygget av ny infrastruktur långt ifrån färdigt. Under flera decennier har investerat för lite i infrastruktur. Det saknas både järnväg och väg runt om i Sverige och speciellt i våra tillväxtregioner. Dessutom har man länge slarvat med järnvägsunderhållet, det ser vi nästan dagligen i den skånska kollektivtrafiken.

Det är bra att förhandlingspersoner i sitt uppdrag kommer pröva olika former av finansiering. Sedan 70-talet finansierar staten infrastruktur löpande, hade man gjort likadant med den egna villan så hade inte mycket blivit byggt. Det är dags att staten börjar hantera infrastrukturinvesteringar som just investeringar.

Tar vi nu steget med en ny stambana, måste Skåne som en av Sveriges tillväxtregioner ges fulla förutsättningar att dra nytta av denna satsning. Det behövs satsningar på Skånebanan (Kristianstad-Hässleholm-Helsingborg). Det behövs satsningar på Västkustbanan, så att Göteborg kommer närmare. Det är dags för ett beslut om HH-förbindelsen, som också ingår i uppdraget för Sverigeförhandlingen. Precis som Öresundsbron går det att finansiera HH-förbindelsen med brukaravgifter.

Redan innan idag går det så mycket tåg mellan Lund och Hässleholm att en utbyggnad till 4 spår är nödvändig för att kollektivtrafiken skall fungera. Bygget av en ny stambana måste börja snarast och tidtabellen skall sikta på ett gemensamt slutdatum. Inte skall vi väl i Sydsverige vänta på framtiden?

 

Pontus Lindberg (M)

Regionråd i opposition, Region Skåne