foto: Christiaan Dirksen
Porträtt på Jonas Rastad Regiondirektör Region Skåne