Vid torsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd (26/3) fick Alliansen igenom en rad satsningar, som sammantaget ser till att utveckla den skånska sjukvården. Det handlar bland annat om ett treårigt forskningsprojekt med naloxon för missbrukare, att 32 miljoner kronor kommer att tillföras de skånska sjukhusen och att Röda korsets Center för tortyrskadade kommer att få utökad hjälp från Region Skåne.   

Pilotförsök med naloxon

Allians för Skånes förslag att påbörja ett treårigt forskningsprojekt fick gehör till skillnad från den styrande minoriteten som allt för passivt ville avvakta ärendet. Studier på området i bland annat Danmark och Norge visar att naloxon kan rädda många narkomaners liv. Den styrande minoriteten anslöt sig till alliansens förslag.

Idéburet Offentligt Partnerskap 2015

Allians för Skånes förslag gick igenom där Region Skåne ska se över hur regionen kan skapa bättre förutsättningar för att ta hand om det höga söktryck samt de långa väntetider som finns idag och framöver för Röda korsets Center för krigs- och tortyrskadade. Det är viktigt för att se till att de långa väntetiderna kan kortas.

32 miljoner kronor mer till sjukvården

Den styrande minoritetens förslag röstades ner och i stället bifölls Allians för Skånes förslag att tillföra den skånska sjukvården 32 miljoner kronor för att försöka råda bot på de stora underskott som prognoserna pekar på.

Utvärdera ambulanserna  

Allians för Skåne yrkade på avslag på motionen, yrkandet avslogs. Allians för Skåne anser istället att det enda rätta vore att först genomföra en utvärdering av dagens organisation, som består av både offentligt och privat, innan man går vidare och bestämmer sig för omfattande omorganiseringar.

 

Mattias Brage