I morgon är det dags för årets andra hälso- och sjukvårdsnämnd. På agendan står bland annat en återrapportering av förutsättningarna för Region Skåne att använda naloxon för missbrukare i form av nässprej eller andra behandlingsformer, ett initiativ som vi i Femklövern tog i slutet av 2014. Det är ett angeläget ärende där flertalet studier har visat att naloxon kan rädda missbrukares liv vid överdoser.

Det är dock oerhört anmärkningsvärt att Anders Åkesson (MP), som är vice ordförande i nämnden, både i Sydnytt och Sydsvenskan ger sken av att ärendet handlar om ett införande. Det stämmer inte. Det enda som nu sker är att en omvärldsanalys av naloxonanvänding görs och att nämnden får en återrapportering av hur det ser ut på området. Det tycker vi från Alliansen är oerhört passivt. Vi kommer därför föreslå att ett forskningsprojekt i form av en klinisk studie genomförs under tre år, där vi får möjlighet att testa detta i Skåne innan vi eventuellt inför naloxon i större skala.

Det här är en fråga som kan rädda många missbrukares liv. Då är det viktigt att på ett seriöst sätt försöka förverkliga det och inte bara förmedla tomma ord i media. I det här fallet blir det än mer allvarligt då Anders Åkesson förvanskar sanningen och ger falska förhoppningar till alla de människor som tror att detta ska bli verklighet nu. Frågan som då kan ställas är om vi ser en spricka i samarbetet mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna och om detta är ett sätt från Miljöpartiet att försöka ensamt driva fram denna fråga, då vi hittills inte sett ett enda ord från hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S).

I morgon kommer jag att ställa den styrande minoriteten till svars för deras oansvariga hantering av detta viktiga ärende och det står vilket parti som helst fritt att rösta för vårt förslag om Alliansens treåriga forskningsprojekt. Nu är det upp till bevis om detta bara var ett spel för gallerierna.

Gilbert Tribo (FP)
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden