Hanna Håkansson 620 border

När Europeiska unionen bildades var en av dess hörnpelare de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Tack vare detta kan vi i dag i princip resa och handla fritt i EU:s medlemsländer, vilket skapar välstånd och ökad produktivitet.

Men det finns inte bara ekonomiska skäl att värna om öppna gränser. En nyligen genomförd studie visade att det mycket uppskattade Erasmusprogrammet, som möjliggör studier utomlands, gett upphov till en miljon bebisar runt om i Europa. Rikedom kan mätas på andra sätt än bara i pengar.

Världen krymper när tekniska innovationer minskar avstånden mellan människor. För inte särskilt många år sen vore det otänkbart att veckopendla tvärs över Europa, och virtuella konferenser med deltagare från hela världen lät som science fiction. I dag är det vår verklighet: fria människor finner nya lösningar. Politikens uppgift är att inte vara i vägen.

I Skåne blir detta extra tydligt. Tack vare vår geografiska placering och närheten till Kastrup ligger Europa och världen precis runt hörnet, och för skåningen är Danmark en självklar del av vardagen. Nästan var tredje ung skåning kan tänka sig att söka jobb i Danmark, men regelkrångel och kvarvarande gränshinder ställer många gånger till problem. Förbättrade pendlingsmöjligheter och rivandet av gränshinder är en framtidsfråga för att Öresundsregionen ska kunna fortsätta att integreras.

Att vi i Skåne har världen precis runt hörnet är kanske aldrig så tydligt som nu, när världen blir allt mer osäker och vi lever i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Över 50 miljoner människor är på flykt undan fasor som inte ens går att föreställa sig. Att riva gränser är därför inte bara viktigt för integrationen mellan EU:s länder, utan det är även en överlevnadsfråga för den som flyr för sitt liv. Under tio nätter i oktober 1943 hjälpte både svenskar och danskar gemensamt 7 220 av Danmarks 7 800 judar att fly över Öresund undan hotet från nazismen i Danmark till tryggheten i Sverige. På vår sida av Sundet fick de en fristad. Det är en historia att minnas när människor i dag offrar allt de har kvar för att ge sig ut i en överfylld gummibåt i Medelhavets vågor, med hoppet om en ny chans i ett nytt land.

I Skåne bör vi bättre än på många andra ställen förstå migrationens kraft. Fri rörlighet över nationsgränser utvecklar samhällen, ekonomier och individer, oavsett om det sker frivilligt på grund av studier, arbetsmarknad, kärlek eller nyfikenhet, eller ofrivilligt till följd av krig. Att vi blir fler skåningar är någonting positivt som på sikt alltid kommer att vara gynnsamt för vår region.

Politikens uppgift är att inte stå i vägen.

Hanna Håkansson (FP)