I ett gemensamt beslut i februari 2013 beslöt regionstyrelsen att permanent flytta budgetbeslutet i Region Skåne till juni, enligt samma modell som gäller i Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Valåren undantogs.

– Genom att vi flyttar budgetprocessen i Region Skåne får vi bland annat bättre möjligheter för nämnderna och förvaltningarna att förbereda sig i god tid innan budgeten börjar gälla, sa regionstyrelsens dåvarande ordförande Pia Kinhult (M) i en kommentar.

I veckan har Socialdemokraterna och Miljöpartiet dock meddelat att det blir sent budgetbeslut i Region Skåne även 2015. Förklaringen är officiellt att man inte anser att den ordning man ställde sig bakom för två år sedan är enbart positiv, vilket ingen i och för sig har påstått. Det finns fördelar med bägge modellerna.

Men vingladet väcker misstankar om att Styret helt enkelt är illa förberett.

Och oroande är att man inte har för avsikt att fastställa en ny budgetprocessordning utan verkar vilja kunna laga efter läge. Den ordning och reda som har eftersträvats ersätts nu av ett för verksamheten konstant svårplanerat år-från-år-tyckande.

Jonas Duveborn