Detta är tredje inlägget i ett replikskifte som började med en artikel om internbudgeten för Skånes universitetssjukvård (SUS) och som besvarades av Joakim Sandell som är ordförande i sjukvårdsnämnd SUS.

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell skriver att personalstyrkan på SUS har minskat de senaste åren. För att få igenom en poäng väljer han att bortse från att de vårdval som införts de senaste åren har inneburit att mer och mer vård utförs utanför SUS, på andra sjukhus, vårdcentraler och mottagningar, av andra medarbetare i Region Skåne såväl som av andra aktörer.

För oss i Allians för Skåne är inte det viktiga att all vård utförs av Region Skåne-anställd personal i Region Skånes lokaler. Det som är viktigt för oss är att vården är av hög kvalitet med korta väntetider och att den är tillgänglig på lika villkor för alla som behöver den.

SUS och dess föregångare har alltid haft bekymmer med att hålla sin budget, men under Femklöverns styre så gjordes flera organisatoriska förbättringar som gav effekt. Tack vare att vi har fört en ekonomiskt ansvarsfull politik kunde vi satsa 100 miljoner kronor extra på sjukvården i juni förra året. Bland annat satsades 30 miljoner kronor på ett lönelyft för förlösande barnmorskor och sjuksköterskor, och 10 miljoner kronor på mer kompetensutveckling för sjuksköterskor. Under 2014 följde SUS sin budget fram till september. När det blev klart att Socialdemokraterna skulle ta över, släpptes all kostnadskontroll, vilket inte är så konstigt. Socialdemokraterna hade ju lovat mer pengar åt alla.

Joakim Sandell skriver angående resultatet av förenklingskommissionens arbete, som Femklövern initierade förra mandatperioden, att han gärna samtalar ”med verksamheterna, de fackliga organisationerna och alliansens företrädare i nämnden om hur förslagen kan förverkligas på Sus”.

Stefan Lamme (M)

Stefan Lamme (M)

Vi i Alliansen har redan påbörjat det arbetet. Ett exempel är att vi har tryckt på för att så kallad ”Single sign-on” ska införas för Region Skånes IT-system. Det innebär att mindre tid skulle läggas på att logga in i olika IT-system vilket skulle ge mer tid för patienter. När det är infört kommer omkring 800 timmar av medarbetarnas tid att sparas. Per dag. Det motsvarar i tid hundra nya medarbetare, och innebär minskad frustration och bättre arbetsmiljö för personalen.

Alla är överens om att vi måste ändra arbetssätt om vi ska klara välfärdens framtida utmaningar.

När Femklövern styrde fattade vi beslut om miljardinvesteringar i nya sjukvårdslokaler i Malmö, för att kunna möta framtidens sjukvårdsbehov. Det är mycket angelägna investeringar, och när de första avgörande besluten fattades hösten 2013 var Socialdemokraterna överens med oss. I juni ska viktiga beslut tas om fler detaljer i planerna för SUS, och vi är glada över att Joakim Sandell vill fortsätta stödja det arbete med framtidens sjukvård som alliansen har påbörjat.

Joakim Sandell menar att våra yrkanden om förbättringar på SUS var ”hastigt skrivna”, eftersom de lämnades på sammanträdet och inte förr. Det är precis tvärtom. Yrkandena lämnades in på sammanträdet och inte tidigare eftersom vi behövde tid att gå igenom behoven och utreda vilka möjligheter som fanns. Joakim Sandell verkar tycka att det är mer ansvarsfullt att skjuta från höften. Där skiljer vi oss åt.

Stefan Lamme (M)
andre vice ordförande, sjukvårdsnämnd Sus

Ewa Bertz (FP)
ledamot, sjukvårdsnämnd Sus

Niels Paarup-Petersen (C)
ledamot, sjukvårdsnämnd Sus

Tony Rydberg (KD)
ersättare, sjukvårdsnämnd Sus