På personalnämndens sammanträde i dag hanterades både rapporten om det systematiska arbetsmiljöarbetet och den uppdaterade kompetensförsörjningsplanen för Region Skåne.

– Det är glädjande att vårt arbete med personalfrågorna uppskattas, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Av totalt sjutton frågor om arbetsmiljön har personalen blivit mer positivt inställd i sju. I endast tre frågor har personalen blivit mer negativ. Den lägsta nivån har dessutom utvecklats i klart positiv riktning under slutet av förra mandatperioden.

Att behålla en god relation till tidigare medarbetare leder till att de blir goda ambassadörer och referenser vid nyrekryteringar samtidigt som organisationen ses som en attraktiv arbetsgivare. Det är därför viktigt att de exitenkäter som infördes 2013 kompletteras med fördjupade insatser, vilket Alliansen föreslog och fick igenom på mötet.

– För att det insamlade materialet ska komma till verklig nytta krävs att uppföljningarna av dem åtföljs av fördjupade insatser, säger Caroline Wessel.

Region Skåne ligger i år sämre till med sin sommarplanering än vad man gjorde vid samma tidpunkt förra året. Hittills har bara en fjärdedel av behovet kunnat täckas: 144 sjuksköterskor av eftersökta 554.

– Kritiken från Socialdemokraterna har i många år varit hård för att mer sommarpersonal inte kunde säkerställas tidigare. Möjligen ångrar Henrik Fritzon nu sina stora ord om hur lätt det är att hitta personal, trots att det bevisligen råder brist, avslutar Caroline Wessel.

Jonas Duveborn