Torbjörn Tegnhammar 620 border

Globaliseringen innebär en enorm utmaning för Sverige och andra utvecklade länder. Hur ska vi kunna konkurrera med tillväxtbomberna i Asien? Hänger vi med när en liknande utveckling når Afrika och Sydamerika? Självklart måste Sverige ligga i framkant inom högteknologi, forskning och utveckling. Den förda politiken måste vara så klokt utvecklad att den inte hindrar nya, framväxande marknader. Samtidigt bör alla politiker fundera över hur vi hanterar alla dem som har svårt att hävda sig i branscher som är utsatta för stenhård, global konkurrens.

Sverige behöver skapa en arbetsmarknad som står på två ben: En högutvecklad del som ger liv åt ny teknik och som skapar förutsättningar för innovationer. En del som kan sysselsätta människor i enklare och mindre produktiva branscher.

Utifrån mitt perspektiv i Malmö blir detta extra tydligt. Malmö är både Skånes tillväxtkanon och ett skattekraftsmässigt sänke på samma gång. Här växer de nya jobben fram i kreativa näringar samtidigt som tiotusentals malmöbor hamnar utanför samhället. Staden spenderar över en miljard årligen på socialbidrag. Bostadsbristen orsakar hemlöshetskostnader på över 200 miljoner kronor. Vid den senaste räkningen hade Malmö 500 hemlösa barn. Dessa barn växer upp på ett sätt som inte är värdigt ett modernt samhälle. I många malmöfamiljer saknar bägge föräldrarna arbete. Samtidigt misslyckas barnen i skolan. Skolledare uttalar att det helt saknas föräldraengagemang på många skolor. Många ungdomar saknar sunda förebilder. I vissa delar av Malmö växer barn upp med bilden att man kan bli fotbollsproffs eller kriminell. Hoppet om att hitta ett vanligt arbete finns inte.

För att angripa problemen måste vi öppna upp arbetsmarknaden för dem som står längst ifrån den. Det finns goda exempel på hur bra resultat liberala reformer kan ge. Det räcker att titta på Sverige, på rut- och rotavdragen, samt på restaurangbranschen. Där skatter sänks växer jobben fram. Sedan restaurangmomsen sänktes och ungas arbetsgivaravgift rabatterades har det skapats tusentals jobb i restaurangbranschen. Enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), ökade antalet anställda i restaurangbranschen med 14 000, under perioden 2011-2013. Av dessa jobb gick drygt 6 000 till personer som var 24 år och yngre, och nästan 6 000 till utlandsfödda.

Den nuvarande regeringen är splittrad i frågan om huruvida det ska vara högre moms på restaurangmat än på maten i butikerna, men de är eniga om att höja arbetsgivaravgifter för unga. Svenskt Näringslivs beräkningar visar att höjningen skulle kosta ungefär 19 000 jobb fram till 2018.

I Malmö växer restaurangbranschen snabbt. Sydsvenskan skriver varje vecka om nya restaurangetableringar. När Guide Michelin Nordic Cities presenterades häromveckan fick tre Malmörestauranger sina första Michelinstjärnor. Grunden lades under Ollénåren i början av 1990-talet då busstorget bredvid Stortorget blev Lilla torg och uteserveringarna spred ut sig över stadens centrala delar. De senaste årens sänkningar av moms och arbetsgivaravgifter har inneburit att många skåningar har fått in en fot på Malmös arbetsmarknad. Att branschen växer märks också på antalet serveringstillstånd. I år kan malmöborna äta på en ny restaurang med serveringstillstånd varje dag utan att klara av att besöka dem alla före årets slut. Under åren 2010–2013 accelererade antalet beviljade serveringstillstånd i Malmö för nyetableringar och staden blev än mer attraktiv. Men branschen är känslig för störningar och en destruktiv politik – under 2014 föll nyetableringarna med 40 procent i takt med att företrädare för den rödgröna traineeregeringen hotade med att höja arbetsgivaravgiften för unga och momsen för restauranger.

När kommuner satsar på att förbättra sitt näringslivsklimat samtidigt som skatter sänks och regelverk förenklas så växer branscher och människor. Rot- och rutavdragen, och insatserna för restaurangbranschen är goda exempel. Malmö utgör ett positivt och negativt exempel på samma gång. Om den positiva bilden ska bli dominerande krävs reformer lokalt, regionalt och nationellt. Om detta inte sker riskerar Malmö, Skåne och Sverige att bli rejält omsprungna i den globala ekonomin.

Torbjörn Tegnhammar (M)
oppositionsråd i Malmö