Mats Persson 620 Border

Med stöd av Vänsterpartiet har den rödgröna regeringen beslutat sig för att ta första steget mot att förbjuda människor som driver fristående skolor eller vårdföretag att ta ut vinst. Ilmar Reepalu (S) ska utreda hur förslaget ska se ut, och med tanke på att Socialdemokraterna i Malmö nyligen beslutade att förbjuda företag att lägga anbud på verksamheter i Malmö skapar detta ingenting annat än oro.

Motståndet mot det man kallar ”vinster i välfärden” bygger på en föreställning om att verksamheten förbättras om vinster förbjuds. Vän av ordning undrar då varför enbart välfärdssektorn ska omfattas av vinstförbud. Varför gäller inte samma logik för läkemedelsbranschen, företag som bygger skolor eller cateringfirman som ordnar fika till politikernas möten? Om man bortser från Vänsterpartiet, som oftast är otydliga med vilket ekonomiskt system de egentligen föredrar, brukar denna fråga mötas av tystnad.

Med detta sagt är det viktigt att förändra reglerna, och uppföljningen av vård, skola och omsorg. Och det handlar om att skapa rättvisa regler. Oavsett om det är en vårdcentral i offentlig eller privat regi ska de verka på samma villkor och vi som medborgare ska kunna välja efter egen övertygelse och vara säkra på att verksamheten är bra. Sanningen är att det finns verksamheter som brister i kvalitet, men det gäller såväl offentliga som privata alternativ. Att som vänsterpartierna så ensidigt betona brister bland just privata utförare vittnar om deras ideologiska skygglappar.

Sverige har länge präglats av att såväl offentliga som privata aktörer gett viktiga bidrag till att förbättra välfärden. I stället för att drivas av ett ideologiskt motstånd borde regeringen fokusera på att ta tillvara den kraft som finns i att människor driver friskolor och privata vårdcentraler.

Mats Persson (FP)
riksdagsledamot, Lund