1000 anställda varslas från Sony Mobile i Lund. Ett slag mot de anställda och konsulter som förlorar jobb och uppdrag, men också mot hela Skåne. En så stor neddragning av utvecklingsarbetet är dessutom en nationell fråga – den är bland de största varslen inom högteknologisk innovation i landet. Likvärdig i storlek med Astra Zenecas neddragning i Södertälje 2012.

– Skånes fördelar med nära samverkan mellan forskning och produktutveckling består, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det är viktigt att regionen tar tag i frågan tillsammans med det skånska näringslivet. Men det behövs även insatser från regeringsnivån.

Carl Johan Sonesson (M)

Carl Johan Sonesson (M)

Det är inte första stora varslet i Skåne och Lund, inte ens inom telekomindustrin. Tyvärr knappast heller det sista, moderna branscher lever undre ständig förändring. Under föregående mandatperioder skaffade sig Region Skåne erfarenheter och byggde upp institutioner som blir viktiga nu, som Forsknings och innovationsrådet i Skåne (Firs).

– Vi måste ta denna kris på allvar, säger Carl Johan Sonesson. Varje kris kräver ledarskap och regionen måste prioritera detta. Erfarenheten är att aktivitet från regionledningen lönar sig.

– Men det är också viktigt att regeringen inte är passiv. Det skånska mobila klustret är en nationell tillgång, fortsätter Carl Johan Sonesson. Lika viktigt är dagens danska koncentration på tillväxtpolitik – det kan vi både dra nytta av och inspireras av.

Strukturella kriser som denna visar att man aldrig kan förlita sig på existerande företag, hur stora de än är. Skåne måste vara en plats som erbjuder inte bara forskningsinstitutioner i världsklass utan också ett näringslivsklimat som ger möjlighet för nya företag att skapas och växa. Storföretagen är viktiga för att ge branscher och kluster av företag en tillräcklig grogrund. Men framtidens arbetsplatser kräver entreprenörer.

Peter J Olsson