Mer vård på fler orter närmare skåningarna är resultatet av dagens sammanträde med beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, vilket gjorts möjligt tack vare de vårdval som infördes när allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet styrde i Region Skåne.

Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Det blir bland annat ytterligare en vårdcentral i Region Skåne. Detta blir den 155:e vårdcentralen som godkänns i Skåne. Det innebär att det nu finns trettio fler vårdcentraler än innan Hälsovalets införande år 2009. Detta är bra för både patienter och personal och innebär att tusentals skåningar får fler valmöjligheter och kortare avstånd till sin närmaste vårdcentral.

Allians för Skåne står upp för patientens valfrihet och ökade patientmakt. Mer makt ska ligga hos patienterna och mindre hos politiker. Allians för Skåne värnar om vårdval och kommer kämpa för att de även framöver ska finnas kvar i sin nuvarande form, trots de hot som vårdvalen står inför i och med den utredning om vinster i välfärden som initierades av regeringen i förra veckan.

Foto: Peter Remnemark. CC2, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Foto: Peter Remnemark. CC2, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Bromölla-borna får ytterligare en barnavårdcentral (BVC) i Bromölla utöver de två som finns där i dag. Det innebär att vården har kommit närmare dessa blivande och nyblivna föräldrar i Bromölla med omnejd och att valfriheten för dessa föräldrar har ökat.

Även inom ett av de senast införda vårdvalen i Region Skåne, barn- och ungdomstandvård, kommer ytterligare två vårdgivare, en i Östra Göinge och en i Malmö. Detta visar att vårdvalet gynnar patienter både i storstäderna och på landsbygden.

Till sist är det glädjande att kunna konstatera att minoritetsstyret i Region Skåne tar till sig av alliansens förslag och nu inför det stöd för unga vuxna som vi yrkade på i vårt budgetförslag på regionfullmäktiges sammanträde i november utan att få gehör, men som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om i januari.

Att unga vuxna med akuta psykiska besvär kommer att garanteras en fast kontaktsköterska efter första besöket i akutpsykiatrin kommer att innebära ett minskat lidande och bättre omhändertagande. Det är oerhört viktigt för att förbättra den psykiska hälsan för den enskilde patienten, men också för samhället i stort.

Johan Folin