Lars Thunberg 620 border

Miljontals människor i världen lever idag under krig, förföljelser och grova brott mot mänskligheten. I Syrien och Irak flyr de människor som överlever massakrerna för sina liv och flyktingsituationen är just nu så ansträngd att vi inte anar slutet eller ens en lindring. Många flyr från överfulla läger vidare till Europa, med risk för sina liv. Här borde EU:s länder solidariskt hjälpas åt för att ge hårt drabbade människor ett värdigt mottagande. Men där är vi inte idag. Sverige tar tillsammans med Tyskland emot merparten av flyktingströmmarna till Europa. Och som ett av världens rikaste länder ska vi göra det.

Men tyvärr råder samma brist på solidariskt ansvar i Sverige där några kommuner, däribland flera skånska, drar ett tungt lass medan andra glider undan. Denna snedfördelning spelar tyvärr de mörka krafterna i händerna och har starkt bidragit till att sprida såväl desinformation som lågvattenmärken i debatten, inte minst när det gäller vår kapacitet att kunna ta emot fler. Men att i detta läge tondövt bara vifta bort argumenten utan att lyssna vore att begå ett stort misstag.

Kristdemokraterna lyssnar och tar människors oro på allvar. Därför lägger vi nu flera förslag för att förnya integrationspolitiken. Asylrätten måste värnas, men vi måste samtidigt orka med att föra en diskussion om exempelvis snabbare behandling av asylansökningar, tillfälliga uppehållstillstånd, lägre skatt för nyanlända som kommer i arbete och stöd för en större rörlighet mellan arbetsmarknadsregioner. Vi har också lagt andra förslag som kan minska både bostadsbristen och kostnaderna för mottagandet, samtidigt som nyanländas möjlighet till etablering förbättras. Vi måste se att människor med drivkraft nog att ta sig hela vägen till Sverige, bokstavligen med livet som insats, har stor potential att bli en resurs i vårt land och i vår kommun.

På många håll diskuteras nu det lokala mottagandet av flyktingar och i Helsingborg välkomnar Kristdemokraterna en öppen och sund debatt om hur vi kan förbättra migrationspolitiken. Samtidigt ser vi att de humanitära behoven är så stora att ytterligare steg i ansvarstagande måste tas även om vi idag har ett åtagande som överstiger den genomsnittliga kommunens, bland annat genom ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Nu lyfter vi frågan om ett avtal även gällande vuxna flyktingar. Helsingborg tillhör de kommuner som förmår göra mer. Vi har stor respekt för utmaningen när det gäller plats i förskolor, skolor och bostäder, men vi menar att skyddsbehovet för asylsökande väger tyngre. När vi ser möjligheterna kan vi inte neka den hjälpen som dessutom är nationellt finansierad. Däremot är det av yttersta vikt att fler kommuner axlar ett större ansvar. Vi är öppna för ett tydligare system för att stimulera fler att höja ambitionsnivån, om nödvändigt även med tvingande lagstiftning. Utöver detta anser vi att en officiell relation med Migrationsverket genom ett avtal ger oss en bättre struktur på arbetet och en mer överblickbar situation. Det ska aldrig råda någon tveksamhet om att Kristdemokraterna står på de svagas och utsattas sida, även i ett globalt perspektiv.

Lars Thunberg (KD)
kommunalråd, Helsingborg