… hur går det med hemsjukvården?

Kan Region Skåne och de 33 kommunerna i Skåne nå en överenskommelse om ett nytt avtal för hemsjukvården? Det har ju varit en hel del konflikter på området de senaste tjugo åren?

– Jo, jag måste säga att jag och Tove Klette (FP) från kommunförbundet och som tillsammans lett den grupp som under knappt tre år jobbat fram ett koncept som känns som något som kan stå som modell för hela Sverige. Det återstår ytterligare ett antal detaljer och preciseringar som kan vara nog så svåra. Och det arbetet fortsätts nu av en delvis ny gruppsammansättning med bland andra Carina Wutzler (M), Gilbert Tribo (FP) och Birgitta Södertun (KD). Därefter ska slutligt ställningstagande ske i respektive kommuner och Region Skåne, men det känns som att det goda samarbetet vi haft mellan Region Skåne och kommunförbundet och över blockgränserna varit mycket fruktsamt.

Carl Johan Sonesson (M), FOTO: PETER J OLSSON

Carl Johan Sonesson (M), FOTO: PETER J OLSSON

Socialdemokraterna är alltså med på vagnen?

– Ja. Och inte minst vill jag framhålla att både Ingrid Lennerwald och Henrik Fritzon under sin tid i opposition har varit mycket samarbetsvilliga i arbetet att lösa just dessa knepiga frågor. Nu har vi i Alliansen hamnat i opposition men det ändrar naturligtvis inte min övertygelse om att denna fråga är just en sådan där vi måste stå starka tillsammans. Över blockgränserna och mellan kommun och region. Det handlar om att sätta den enskilde som har behov av hemsjukvård i centrum. Och att våra system med olika huvudmän anpassas till denne enskildes behov. Annars är det lätt att hamna i kläm mellan de olika systemen.

Vilka problem finns det i dag i hemsjukvården och för de sjuka?

– Cirka 30 000 i Skåne har stora behov av sjukvård och omsorg  i antingen sitt eget hem eller på sitt särskilda boende. Många gånger far denna grupp mycket illa. Det sker i akuta situationer då den enskilde inte tillräckligt snabbt får stöd från läkare från Region Skåne. Konsekvensen kan bli att den drabbade får åka in och ut på akuten många gånger.

Och hur ska de slippa detta?

– Tanken är att problemen minskar om kommunernas omsorg snabbare och oftare får läkarstöd från Region Skåne. Och det nya samverkansavtalet angriper just det problemet: Region Skåne kommer att åta sig att garantera läkarmedverkan inom två timmar i hemmet eller det särskilda boendet för alla de cirka 30 000 som är inskriva. Kommunerna måste å sin sida höja kompetensen i sin personal så att till exempel utskrivningsklara från sjukhuset på ett bättre sätt kan omhändertas efter hemgång från sjukhuset. De som skrivs ut från sjukhusen i dag har många gånger stort omvårdnadsbehov. Men ingen tjänar på att ligga i onödan på ett sjukhus.

Men det stannar inte bara vid vackra ord?

– För att dessa åtaganden ska bli realistiska både för kommunerna och Region Skåne kommer avtalet att formuleras som ett utvecklingsavtal med kontrollstationer vid givna tidpunkter under avtalets gång. Det innebär att allt inte kommer att ske från en dag till en annan utan tanken är att både kommun och Region Skåne successivt under avtalsperioden ska höja sig. Och sedan vid ett givet datum ska man sedan uppfylla kraven. Hur lång tid utvecklingen ska ges är inte fastlagt, men det kommer.

När ska avtalet börja gälla?

– Det är tänkt – om allt går enligt plan – att träda i kraft den 1 januari 2016.

Peter J Olsson