Lunds universitet har det ekonomiskt knapert, trots att det ofta rankas bland de 100 bästa i världen, omsätter 7,7 miljarder kronor, samt har 42 000 studenter och 7 600 anställda. Det är i alla fall vad som framhålls när nytillträdde rektorn Torbjörn von Schantz nu har sagt upp universitetets medlemskap i Öresundsinstitutet. Besparingen blir 62 700 kronor.

Lunds universitet har en skyldighet att samverka med det omgivande samhället i det som kallas för ”den tredje uppgiften”.

Öresundsinstitutet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som drivs utan vinstintresse med syfte att underlätta det gränsöverskridande samarbetet i regionen. Medlemmar är organisationer, företag och kommuner.

– I stället för att minska engagemanget i Öresundsområdet borde Lunds universitet odla fler kontakter i den skånska mylla som universitetet verkar, kommenterar Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Jonas Duveborn