I dag presenterar regeringen direktiv för utredningen om vinster i välfärden. Det är långtgående direktiv som, om förslaget blir verklighet, skulle innebära att skåningarnas rätt att välja sin egen vårdcentral skrotas.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen vill vrida tillbaka klockan till monopolets tid då människor fick vänta i månader på att få besöka en vårdcentral.  Det blir än mer uppseendeväckande när hela utredningen bygger på falska myter. Människors rätt att välja vårdcentral har inneburit att fler vårdcentraler har öppnats i stad och landsbygd, samt att köerna har kortats dramatiskt, säger Gilbert Tribo (FP).

– Förverkligas förslaget om begränsningar för vinster i välfärden skulle det få ödesdigra konsekvenser för Skåne. Mer än 450 000 skåningar har valt en privatvårdcentral, varför underkänns alla dessa människors val?

Mattias Brage