Ann-Cathrin Jönsson belyser något mycket viktigt i sin replik (Sydsvenskan 27/2) på min debattartikel (24/2): Allt är inte pengar eller resurser.

Förändrade rutiner och strukturer kan åtgärda många av de brister vi i dag upplever i vården. Avsaknaden av vårdplatser beror inte främst på att det saknas fysiska platser utan på att det saknas personal. Och detta beror i sin tur på att det har utbildats för få i vårdyrkena.

SUS Lund. Foto: jorchr. " href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0.

SUS Lund. Foto: jorchr. CC BY-SA 3.0.

Samtidigt är ett överskott i ekonomin en förutsättning för att vården i Skåne ska kunna värnas under lång tid framöver. Det behövs ekonomiska muskler för att framtidens sjukvård ska kunna utformas efter framtidens krav. Just nu rivs byggnader på sjukhusområdet i Malmö. I Helsingborg och Lund är planerna för om- och nybyggnationer långt gångna. Sammanlagt handlar det om investeringar på mer än 20 miljarder kronor.

Lika viktigt är att framhålla att sjukvården inte är så dålig som Ann-Cathrin Jönsson får det att verka. Den svenska vården visar år efter år medicinska resultat i världsklass. På alla nivåer finns en stor skicklighet och vilja att behandla dem som behöver vård. Vi ska vara stolta över personalens arbete. Vi ska fortsätta att ge dem bästa möjliga förutsättningar att fortsätta så. De specifika frågor som Ann-Cathrin Jönsson lyfter fram kan bemötas utifrån detta:

Att Sverige har färre vårdplatser på sjukhusen i förhållande till befolkningen än några andra länder, lägre kostnader för läkemedel och för övergripande administration är bra. Ju mer utvecklad vården är desto större andel kan utföras på annan plats än på sjukhusen. Patienterna känner sig också tryggare om de kan få avancerad sjukvård i hemmen, vilket är något vi har arbetat särskilt aktivt med i Skåne.

Att Sverige lägger mer än Grekland på sjukvård för äldre men betydligt mycket mindre än Norge kan jag inte bestrida. Däremot vet jag att Sverige 2013 utsågs till världens bästa land att åldras i, enligt biståndsorganisationen Help Age International. Här ligger vi före Norge.

Att Sverige enligt den OECD-rapport som Ann-Cathrin Jönsson hänvisar till lägger 9,5 procent av BNP på sjukvård, medan andra länder lägger mer än 11 procent kan möjligen sticka i ögonen. Men återigen: Vad får vi för pengarna? Hur organiserar vi vården? Vad gör vi bättre redan i dag? Vad kan vi göra ännu bättre? Här kan man till exempel framhålla annan statistik från OECD som visar att Sverige har nästan flest läkare per invånare, samtidigt som vi har det näst lägsta antalet läkarbesök per invånare och år. 1980 hade Sverige 7 miljoner invånare och 10 000 läkare, när vi i dag börjar närma oss 10 miljoner invånare har vi 35 000 läkare.

Självklart går det att skärpa både planering och utförande av stora delar av den skånska vården, det håller jag med Ann-Cathrin Jönsson om.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne