I en slutreplik i Sydsvenskan/HD/Landskronaposten konstaterar Pontus Lindberg (m), Cristina Glad (FP), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun att deras inspel om  att Region Skåne skulle öka trycket om järnvägsunderhåll var behövligt. Synd att det rödgröna styret reflexmässigt avvisar de nya idéerna utan själva ha några lösningar.

kollektivtrafik00005

Verkstad i stället för politisk gyttjebrottning 

I förra veckan föreslog vi en akut lösning på problemen med tågtrafikens störningar i Skåne och Sydsverige. För den delen av problemet som beror på eftersatt underhåll föreslog vi att Region Skåne kunde förskottera inte bara nyinvesteringar utan även pengar till eftersatt underhåll.

Det är visserligen statens uppgift, men regionen skulle på detta sätt kunna få förbättringar tidigarelagda – till nytta för alla skåningar. Och även en betydande samhällsekonomisk vinst. Bortsett från att det gör kollektivtrafiken attraktivare som alternativ till bilen. Ett pragmatiskt sätt att se till verkligheten och vad vi kan göra för att komma tillrätta med den. Eftersom det saknas majoritet i Region Skåne så är det desto viktigare att regionledning och opposition arbetar tillsammans.

När nu det rödgröna minoritetsstyret genom Mätta Ivarsson (MP) och Stefan Svalö (S) svarar så är det inte för att uppmuntra till idékläckande, utan för att använda upprustningsbehovet för att kasta smuts på alliansen. Som om underhållet havererat de senaste tre månaderna, eller för den delen under alliansens åtta år. I själva verket är det decenniers bristande underhåll som slagit igenom – under alliansregeringen påbörjades i stället arbetet med att reparera försummelserna, fastän det går långsamt. Erfarenheten är dock att Skåne inte kan förlita sig på Stockholm – oavsett vilket block som sitter i regeringsposition. Ska det bli verkstad får vi i Skåne vara aktiva.

Visst det är lättköpta poäng att skälla på en regering eller riksdagsmajoritet där det egna partiet inte ingår. Det har vi ofta haft möjlighet att göra åt andra hållet. Men ska något åstadkommas måste man ta ett steg vidare.

Vi har förstått att det rödgröna regionstyret inte gillar förskotteringsförslaget. Men vad är i så fall deras alternativ?

Pontus Lindberg (M)

Cristina Glad (FP)

Birte Sandberg (C)

Birgitta Södertun (KD)

Alliansen i Region Skåne