Victoria Benedictssons liv blev en 38 år lång kamp för att så förverkliga sina drömmar. Hon dog sommaren 1888. Hennes liv är en berättelse om en människa som försöker lyfta sig ur de givna omständigheterna. Hon ville inte låta samhällets syn på kvinnans roll hindra henne. Hon var inte nöjd med Hörbys lilla värld utan ville ut i den stora.

När hennes pappa sade nej till konstnärliga studier i Stockholm tog Victoria saken i egna händer. Flitiga skrivövningar och törst efter bildning gjorde henne till en av sin tids viktigaste författare. När Hörby inte gav den intellektuella stimulans hon behövde knöt hon kontakt med den tidens ledande kulturpersonligheter i Köpenhamn och Stockholm. När en kvinna inte förväntades skriva böcker skapade hon sig en pseudonym och gav som Ernst Ahlgren ut böcker som Från Skåne, Pengar och Fru Marianne.

Syre till sin kreativitet fick hon genom att dra nytta av närheten till Köpenhamn och kretsen kring George Brandes. Samtidigt upprätthöll hon en naturlig kontakt med det egna landets ledande kulturpersoner i Det unga Sverige.

I decennier sågs Skåne som Sveriges ändpunkt. Nu under 2000-talet blir det allt tydligare att Skåne snarare knyter Sverige till Danmark och vidare ut i Europa. Det är en styrka och en källa till dynamik att ha starka förbindelser med den egna huvudstaden Stockholm och samtidigt starka naturliga band till internationella storstaden Köpenhamn. Än intressantare blir läget när den fasta förbindelsen över Fehmarn bält är klar. Skåne måste bättre använda sitt läge som vägen till kontinenten. Sverige måste bättre se möjligheterna.

För Skåne och resten av landet är det viktigt att Stockholm fortsätter att växa och utvecklas. Det är bra för oss i Skåne om Förbifart Stockholm byggs. Bostadsbrist i huvudstadsområdet är ett problem för hela landet.

På samma sätt är det avgörande för hela landets utveckling att Skånes potential tas till vara. På kartorna över framtidens förmodade tillväxtområden i Europa ligger Sverige i ut­kanten. Vårt geografiska läge är allt annat än optimalt. Det är mörkt och kallt. Få av världens människor förstår vårt språk.

Men medan Stockholms geografiska placering är problematiskt i ett europeiskt tillväxtperspektiv har Öresundsregio­nen potential att bli en nordeuropeisk nod. Skånes läge innebär att vi kan hamna mitt i, eller mycket nära, flera av framtidens tillväxtkor­ridorer.

Det är viktigt att fortsätta värna och utveckla Stockholms växtkraft, men det behövs en ökad förståelse för den stora strategiska möjligheten som ligger i att via Skåne knyta Sverige till de stora europeiska tillväxtregionerna.

Victoria Benedictssons pappa vägrade sin dotter att resa till huvudstaden för att studera. Också i nutidens Skåne finns de som likt Benedictsson hindras från att växa. Vi ser unga kvinnor som blir inlåsta av patriarkala strukturer. Vi ser hur människor inte vågar berätta om sin tro eller sitt ursprung. Vi ser hur höga trösklar till arbetsmarknaden tillsammans med segregation, intolerans och sociala strukturer låser in och hindrar människors inre kraft. En fungerande integration är avgörande för att Skåne fullt ut ska ta steget fram och bli en viktig tillväxtnod. I grunden handlar det om att vi måste bli mer intresserade av vart människor är på väg än varifrån de kommer.

Det är nämligen enskilda människor som genom jobb, företagande och nytänkande skapar tillväxt, välstånd och ett på alla sätt rikare samhälle. Ska Skåne klara ta sin ledarroll måste vi bättre än idag ta tillvara alla människors kraft.

På samma sätt som Victoria Benedictsson gjorde på 1800-talet måste vi dra nytta av Skånes geografiska position. På samma sätt som på Benedictssons tid är det viktigt att friheten omfattar alla. Dels i sig, dels för välståndets och utvecklingens skull.

Det ska vi klara. Skåne ska visa vägen.

Christer Nylander (FP)
riksdagsledamot