Den 9 januari lovade chefen för Skånes universitetssjukhus, Sus, 100 nya vårdplatser före mars månads utgång.

─ Det börjar nu sjunka in i verksamheterna att det är ett nytt styre i Region Skåne med bättre personalpolitik, satsningar på personalen och ökade anslag till sjukvården, kommenterade då omedelbart Joakim Sandell (S), ordförande för sjukvårdsnämnd Sus.

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell (S).

Märta Stenevi (MP), ordförande för personalnämnden, fyllde på med allt som personalen plötsligt insett. Bara maktskiftet i sig hade enligt de två gjort regionen till en attraktivare arbetsgivare.

Det var överraskande. Nio dagar är kort tid för att åtgärda årslånga problem.

Bara några dagar senare stod det klart att 100 nya vårdplatser nog var att ta i. Det råder ju brist på sjuksköterskor i hela landet. Fortfarande. Och sjuksköterskor har nog längre utbildning än nio dagar, oavsett vem som styr.

I dag (2/3) rapporterar Sydnytt att vårdplatsbristen ännu inte är löst. Tvärtom har den förvärrats.

– Sen jag kom till Skånes universitetssjukhus för fyra år sen har jag inte varit med om ett sånt här svårt läge, berättar divisionschefen Eva Thorén-Thodulous på Sus. Vi har inte lyckats rekrytera sjuksköterskor i den utsträckning vi trodde. Vi har för få sökande, eller inga sökande alls till utlysta tjänster, fortsätter hon.

– Situationen är naturligtvis svår och måste hanteras seriöst, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition. Om Joakim Sandell och Märta Stenevi var så snabba med att berömma sig själva för en utveckling de hoppades se, borde det vara logiskt att de nu riktar skarp kritik mot sig själva.

– Jag är dock beredd att inte avkräva dem något som är så uppenbart felaktigt. Och hoppas att de framöver hanterar politiken mer seriöst än hittills, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn