Visst, Märta Stenevi (MP) är grön i regionpolitiken. Ändå förvånar det på vilket sätt regionrådet, tillika ordföranden i personalnämnden, beskriver vår politik. Det bådar inte gott för det samarbete hon och det rödgröna minoritetsstyret i Region Skåne säger sig vilja ha med oss. En ständigt pågående förhandling som Socialdemokraterna och Miljöpartiet är beroende av för att inte köra regionen i diket.

Foto: Chris Brown CC2

Mot jobbet. Foto: Chris Brown CC2

Det blir ingen särskilt konstruktiv debatt när man förvränger fakta så som Märta Stenevi gör i sin replik i Skånska Dagbladet (25/2) på vår debattartikel (21/2). Det blir snarare andefattigt att påstå att vi ljuger när det är så lätt att kontrollera. Men okej, vi tar det igen:

Vårt Jobbpaket på 40 miljoner kronor för 2014 sjösattes för att kunna ge 300 unga som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet att prova på arbetslivet. Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen och motiverades både av att regionen som Skånes största arbetsgivare har ett särskilt ansvar att agera och av den höga ungdomsarbetslösheten. 33 miljoner kronor avdelades redan när beslutet togs för åtgärder som personalförvaltningen kunde vidta, medan 7 miljoner kronor öronmärktes för satsningar inom ramen för regional utveckling.

Jobbpaketet blev en rejäl framgång. Snart stod det klart att vi kunde sysselsätta 100 unga till.

När effekterna av Jobbpaketet återrapporterades till den nystartade personalnämnden (4/2) redovisades dock endast den del som avser personalförvaltningens ansvar, alltså 33 miljoner kronor. Då framkom att 420 unga har anställts och att 10 miljoner kronor av dessa hade återförts till regionstyrelsen efter maktskiftet. De 7 miljoner kronor som främst har gått till att anställa unga för att rusta Skåneleden fanns inte med i redovisningen. Vid direkt fråga till ansvariga tjänstemän framkom det att 72 unga har anställts i detta projekt, men också att det har förlängts fram till siste oktober i år och att 3 miljoner kronor har överförts från 2014 till 2015.

Vårt mål var 300 jobb för 40 miljoner kronor, vi fick 500 för 27 miljoner. Ett 60-tal av dem har fått fortsatta anställningar.

Detta borde Märta Stenevi glädja sig över. I stället försöker hon föra en obegriplig debatt om att S och MP minsann gör mest. Låt oss se fakta och lära av den, inte försöka smussla och komma med osanna påståenden.

Att Märta Stenevi sedan väljer att osynliggöra Carl Johan Sonesson i sitt svar och endast riktar sig till Caroline Wessel hoppas vi är ett misstag. Det också.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden
Region Skåne