Sofia Damm

Den rödgröna regeringen tar bort avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer med motiveringen: ”Prioriteringar av stöd med skattemedel till ideell verksamhet ska avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter. En avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet minskar också utrymmet för det samhälleliga stödet och ökar den ideella sektorns verksamheters beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra.”(Budgetproposition 2014/15)

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets Sverige är det staten och den offentliga sektorn som är samhället. Civilsamhället ses som en konkurrent till politiken. Solidaritet är, enligt deras synsätt, något som hanteras via höga skatter snarare än genom personligt engagemang. Människor gör rätt för sig via skattsedeln och sedan ska staten diktera och administrera vårt gemensamma bästa. För inte kan det väl vara så att människor känner sin omgivning bättre än politiker?

För Kristdemokraterna är civilsamhället en hjärtefråga och under alliansregeringen infördes avdragsrätten för gåvor för att uppmuntra till ansvarstagande och äkta solidaritet, det vill säga vad vi människor på eget initiativ väljer att göra för våra medmänniskor. Skatt och fördelningspolitik är nödvändigt, men det riskerar att skapa ett kallt samhälle där ingen känner ansvar utan nöjer sig med att man tagit ansvar genom skatten.

Den rödgröna regeringen har missat eller blundat för att förutsättningen för många ideella organisationers existens beror på de ekonomiska gåvorna allt fler privatpersoner väljer att ge från sina egna plånböcker. Under 2013 gjorde 761 000 personer – nästan var tionde svensk – avdrag för gåvor till ideella organisationer. Det betyder att dessa organisationer fick ett extra tillskott på omkring 1,3 miljarder kronor. Reformen har varit populär. Antalet givare och mottagarorganisationer har stadigt ökat.

Runtom i Skåne finns exempel på hur också kommuner sett de ideella organisationernas styrka och därför valt att samarbeta för att kunna nå utsatta personer. De ideella krafterna innehar ofta ett långt och hängivet arbete med etablerade kontakter och ovärderlig kunskap.

En politik som leder till att de mellanmänskliga banden försvagas kan aldrig kompenseras med en ny myndighet och mer byråkrati eller ytterligare ett bidrag. Om politiken går in och tar över eller reglerar frivilligorganisationers verksamhet går viktiga värden förlorade – värden som personligt ansvar och engagemang.

I stället för att uppmuntra vill den rödgröna regeringen beskatta ansvarstagande och generositet. I stället för att hjälpa slår förslaget undan benen på organisationer så som Röda korset, kvinnojourer och Erikshjälpen. Vilka konsekvenser får det för Skånes mest utsatta invånare?

Det är hög tid att vi blir fler som inser civilsamhällets betydelse och värdesätter dess roll. Samhället är större än staten.

Sofia Damm (KD)
riksdagsledamot