Uppdrag och budget för sjukvårdsförvaltning Kryh – som bland annat innefattar sjukhusen i Kristianstad, Ystad och Hässleholm – har nu antagits. Budgeten är både ofullständig och underfinansierad – detta trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet gång efter annan har sagt att man 2015 tar bort effektiviseringskraven från vården. Retoriken och verkligheten hänger inte ihop. Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, är kritisk:

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

– Det finns ett hål i budgeten på över 180 miljoner kronor och i ärendet presenteras inga tankar om hur det ska lösas. Antingen blir det verksamhetsförändringar, och då vill vi veta inriktningen på dessa, eller så tänker man låta verksamheten gå med underskott. Risken är att vården påverkas negativt.

På mötet lade Alliansen fram förslag om att minska besparingskraven och påskynda arbetet med förenklingar i personalens arbetssituation. Den så kallade förenklingskommissionen har tagit emot över 800 förslag från personalen och nu vill det till att implementera förslagen för att avlasta personalen och långsiktigt säkra en sjukvård som inte kräver årliga skattehöjningar. Förslagen avslogs av styret.

Alliansen föreslog också att förvaltningschefen skulle få i uppdrag att återkomma med ett uppdrag nedbrutet på divisioner och kliniker. Skälet var att ärendet inte gav någon sådan information och att det därför är mycket svårt att veta hur olika delar av vården påverkas. Också det förslaget avslog S- och MP-styret.

– Märkligt. Jag trodde syftet med de nya delregionala nämnderna var att vi skulle komma närmare verksamheterna, avslutar Per Einarsson.

Mattias Svensson