En bomb slog ned på regionfullmäktige i dag: Ingrid Lennerwald (S) bekräftade under en interpellationsdebatt med Carl Johan Sonesson (M) att ryktet stämmer: Planen på ett tredje sjukhus mellan Malmö och Lund – eller var det nu ska ligga? – är åter aktuell. Det förvånar.

Regionfullmäktige skakade.

Regionfullmäktige skakade.

Framtidens sjukvård i Skåne handlar om både nya byggnader och deras innehåll. Vårdens möjligheter och förutsättningar. Beslut har redan tagits om stora om- och nybyggnationer på sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg. Sammanlagt talar vi om så där 20 miljarder kronor.

Detta är viktiga framtidsbeslut som det hittills har funnits en samsyn kring. För att processen inte ska avstanna har det också funnits en bred enighet om tidsplanen: detaljbeslutet om framtidens sjukvård ska tas av regionstyrelsen den 4 juni 2015 för att byggena ska komma igång.

– Jag är inte bekymrad över tidsplanen utan mer över innehållet, sa Ingrid Lennerwald. Därför har jag bett att tjänstemännen ska se på möjligheten att bygga ett tredje sjukhus. På fredag (27/2) kommer diskussionerna om innehållet. Vi måste vara mycket varsamma.

Carl Johan Sonesson konstaterade då att den beredning för framtidens sjukvård som har tillsatts inte överhuvudtaget har varit informerade om detta, men att det är bra att det kommer fram före mötet även om det borde ha diskuterats långt tidigare.

– Jag blir dock lite orolig när vi så här överraskande får höra att ett tredje sjukhus diskuteras igen. Den frågan har vi ju diskat undan. Efter en grundlig utredning avfördes tankarna på ett tredje sjukhus mellan Malmö och Lund 2011. Då var vi fullständigt överens om att inte gå vidare med ett tredje sjukhus.

– Att över huvudtaget andas om den här frågan nu är en risk i sig, fortsatte Carl Johan Sonesson. Det kan bli hela havet stormar.

– Det är inte realistiskt att börja diskutera ett tredje sjukhus när de redan har börjat riva i Malmö, fortsatte han. Vi har gemensamt beslutat om två noder för sjukvården. Nu finns det stora förväntningar ute hos personalen, samtidigt som Arbetsmiljöverket har dömt ut delar av de nuvarande lokalerna.

Om inte detaljbeslut tas i juni så börjar det ticka en kostnad på 15-20 miljoner kronor i månaden. Från januari 2016 ökar kostnaden. Ett tredje sjukhus skulle inte heller kunna stå klart till 2021.

– Det är oansvarigt av er i styret att över huvud taget ta upp den här frågan till diskussion igen.

Det är bara tre månader kvar innan beslutet måste tas. Därefter riskerar Region Skåne att få sin egen ”Förbifarts-kostnad”; miljoner som tickar iväg utan att skattebetalarna får någon valuta för pengarna. Och detta bara för att Det rödgröna styret velar.

Jonas Duveborn