Moderaten Ulf Bingsgård från Trelleborg inleder debatten om akuten i Trelleborg med en besvärlig fråga till Socialdemokraternas Henrik Fritzon.

Peter J Olsson