Socialdemokraterna lovade inför valet i höstas att patienthotell och familje-BB skulle öppnas på SUS i Malmö om de vann valet. Henrik Fritzon (S), efter valet regionstyrelsens ordförande, gav i valrörelsen beskedet att ”vinner vi valet kommer vi öppna familje-BB igen”.

Stefan Lamme (M)

Stefan Lamme (M)

Därför ställde Sjukvårdsnämnd SUS andre vice ordförande Stefan Lamme (M) på regionfullmäktige i dag frågan ”Ska Socialdemokraterna öppna ett patienthotell med familje-BB i Malmö igen?” till Henrik Fritzon.

Joakim Sandell (S)

Joakim Sandell (S)

Joakim Sandell (S), ordförande för Sjukvårdsnämnd SUS, besvarade frågan. Svaret var ”Ja”, men hur det skulle gå till framgick inte. Tidigare utredningar har visat att det inte finns befintliga lokaler som är lämpliga att använda. Antingen behövs de för att vårda patienter, eller så är placeringen av lokalerna olämpliga. Att bygga nytt tar lång tid, kostar mer pengar än som har avsatts, och blir svårt att göra samtidigt som hela sjukhusområdet byggs om de närmaste åren. I Malmö påbörjas nu stora bygginvesteringar, men det tar flera år innan detta blir klart.

Det blir därför mycket svårt för Henrik Fritzon att uppfylla sitt löfte.

Johan Folin