IMG_20150224_111449

I debatten på regionfullmäktige (24/2) pressades regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) hårt från vänster. Vänsterpartiets gruppledare Sara Svensson kritiserar Fritzon för det höjda priset på sommarkortet i den skånska kollektivtrafiken som S och MP nu driver igenom.

Fritzon hävdar i debatten att han aldrig lovat att det inte skulle bli några höjningar av kollektivtrafiktaxor under mandatperioden. Detta är ett felaktigt påstående. När det rödgröna styrets budget för 2015 presenterades meddelade man:

  • Inga taxehöjningar i kollektivtrafiken 2015

Detta står att läsa på socialdemokraternas egen hemsida: Klicka här för att läsa.

– Förlustgarantin på jojo-sommar känns onekligen som ett sätt för den styrande minoriteten att smyghöja priserna, säger Cristina Glad (FP), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

I slutet av debatten diskuterade Fritzon istället vad sommarkortet egentligen är: ”Sommarkortet är väl ändå ingen biljett”, sa han. Då så.

Gustav Lundblad
Mattias Brage