Under hela valåret 2014 krävde den socialdemokratiska regionpolitikern Henrik Fritzon en skattehöjning i Region Skåne.
Ja, han gjorde det till och med ett litet tag efter valet.
Fast hans tidigare så kraftfulla ”hot” om att avgå om han inte fick igenom en skattehöjning för att råda bot på ”krisen” slutade i en mycket överraskande kovändning. Den dröjde. Men till slut konstaterade han att ekonomin nog trots allt var bättre än vad han hade trott. Eller sagt.
Det är beklagligt att det tycks sitta så långt inne för en ledande socialdemokrat att acceptera verkligheten. Socialdemokraterna har traditionellt – och framgångsrikt – hållit sig kvar vid makten genom att vara pragmatiska under 364 dagar av året, för att på varje första maj bli så där oresonligt oppositionella mot sin egen politik.
Det är antagligen här förklaringen ligger. Åtta år i opposition kostar på, och en utdragen svartmålning av Skåne visade sig vara rätt metod för att knipa makten. Sedan stod de där.
Men pragmatismen dröjer.
När det preliminära bokslutet för 2014 var klart den 5 februari valde regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon att inte ens nämna det på den presskonferens som han hade kallat till samma dag.
Resultatet var kanske för bra? Presentationen av bokslutet på den dagens sammanträde med regionstyrelsen lyftes in på dagordningen bara kort tid före mötet.
Först svartmålning, sedan mörkläggning …
Det måste naturligtvis kännas tungt att se siffrorna svart på vitt:
Trots att den budgeterade återbetalningen från Afa försäkring uteblev klarade Region Skåne med råge det tvåprocentmål som krävs för att klara målet om god ekonomisk hushållning.
Överskottet blev enligt det preliminära bokslutet 643 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Resultatet kunde ha varit ännu bättre. För att det inte skulle se för bra ut avslutade de nytillträdda styrande i S och MP förra året med att ta stödet till Max IV på 145 miljoner kronor på ett år, istället för att försöka ta det över flera år, vilket är brukligt vid större investeringar.
Jag ser med oro på hur Socialdemokraterna hanterar ekonomin i Region Skåne.
Siffrorna började visa rött så snart Henrik Fritzon deklarerade att det är slut med ”besparingar”. Och nu skenar underskotten på Skånes universitetssjukhus, Sus, lika mycket som på regionens övriga sjukhus.
Det handlar sammanlagt om flera hundra miljoner kronor hittills i år.
Förklaringen är att personal och ansvariga chefer har tagit det vingliga rödgröna styret på orden:
Verksamheten kan inte effektiviseras, säger de styrande.
Tillåt mig tvivla.
Den förenklingskommission som tillsattes 2014 kan vittna om motsatsen. Här har det rasat in förslag på förbättringar, eller till och med – för att nu använda det förhatliga ordet – effektiviseringar.
Jag tror på våra medarbetare. Jag vet att jobbet många gånger kan göras på ett bättre sätt och att det är just medarbetarna som vet hur det borde göras.
Den potentialen måste tas tillvara. Det är så organisationer och företag i alla branscher i vårt land jobbar.
Effektiviseringar innebär inte att det blir mindre resurser till vården.
Tvärtom. När vi skärper rutinerna, prioriterar bättre, kortar beslutsvägarna – eller låter bli att skriva ut digitala journaler på papper till mångmiljonkostnader – ökar utrymmet för vård. Med ny teknik, innovationer, öppenhet och en vilja till förändring skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för välfärden.
Men ska jag tro det vi hör från det rödgröna styret ska allt lösas med ”mer resurser”.
Ingen av de anställda hos Skånes största arbetsgivare – vi är 32 000 – ska tydligen ha något som helst incitament att göra jobbet bättre eller mer effektivt. Istället tycks målsättningen vara att svartmåla verksamheten hela vägen fram till den ”oundvikliga” skattehöjningen.
Vi i alliansen är inte rädda för en skattehöjning när en sådan behövs. Det visade vi förra året.
Men en skattehöjning är det sista som varje ansvarskännande politiker ska ta till. Det är jobbigt att ta obekväma beslut. Men att alltid ta bekväma gör oss alla fattigare.
Carl Johan Sonesson (M)
regionråd
2:e vice ordförande i regionstyrelsen