Inför tisdagens regionfullmäktige i Region Skåne (24/2) har ”Det rödgröna styret” satt in ett extra morgonmöte med regionstyrelsen. Fyra ärenden står på dagordningen, varav ett ska upp på regionfullmäktige: Justering av arvodesnivåer i regionens hel- och delägda bolag.

– Detta ärende är det inte mycket att säga något om, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition. Det händer ibland att man måste snedda, men hanteringen i övrigt är under all kritik.

Övriga ärenden handlar om upphandling av ambulanstransporter med flygplan, firmateckning på förvaltningsnivå och inrättande av ett råd för strategisk upphandling. De har inte hanterats på regionstyrelsens arbetsutskott, som hålls varannan vecka.

– Ärendena är hastigt och hafsigt framtagna, säger Gilbert Tribo (FP). Jag tycker inte att man överhuvudtaget ska lägga fram ärenden för beslut när de inte är beredda på det sätt de borde vara. Detta visar på Henrik Fritzons oförmåga att styra verksamheten.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kraftigt utökat både den politiska organisationen och antalet sammanträden med det uttalade målet att hitta fler samförståndslösningar i ett parlamentariskt svårt läge, säger Birte Sandberg (C). Det är inte så att det saknas resurser för en seriös ärendeberedning.

– Det är ett märkligt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på, säger Birgitta Södertun (KD). Så här hafsigt får det inte gå till i offentligt finansierad verksamhet. Det räcker inte med att prata om samförstånd och breda lösningar.

Jonas Duveborn