bild-gunnar-hökmark-2

Kring Östersjön har vi några av Europas mest integrerade ekonomier och samtidigt ett av världens mest konkurrenskraftiga kluster av konkurrenskraftiga ekonomier.

Det är ingen tillfällighet att Sverige och Tyskland tillhör dem som under de senaste tio åren fått den snabbaste utvecklingen av sysselsättning och nya jobb. Tyskland har lägst arbetslöshet och Sverige har högst sysselsättning. Sverige och Tyskland har de senaste två decennierna genomfört reformer för konkurrenskraft och för balanserade offentliga finanser. Men det är mer än så.

Estland är sedan 2011 medlem i eurozonen, på grund av en reformerad politik, konkurrenskraft och balanserade offentliga finanser. Lettland har vänt den djupa ekonomiska krisen till tillväxt och har euron sedan 2014. Litauen har från 2015 euron som valuta av samma skäl. Polen hade under hela den ekonomiska krisen tillväxt.

Våra nordiska grannar har klarat krisen väl. Norge självfallet med hjälp av oljan. Danmark med hjälp av en flexibilitet på arbetsmarknaden som fler borde lära sig av. Finland har nu betydande problem, inte minst på grund av den ryska ekonomins förfall men är likväl en internationellt konkurrenskraftig ekonomi. Ser vi till Nordsjön finner vi dynamiska ekonomier som Holland och Storbritannien.

Det är viktigt att se att där länder har reformerat sina ekonomier och öppnat upp för konkurrens, nytt företagande och för öppna marknader har dynamik och innovationer gett fler jobb, ökade skatteintäkter och stabila offentliga finanser, trots kristiderna.

De sydeuropeiska länderna med Grekland i spetsen gjorde tvärtom. De försvarade monopol, försvårade import, reglerade företagande, höjde utgifter utan inkomster, ökade bidrag utan tillväxt och lånade pengar för att finansiera misslyckandet.

Avreglerade ekonomier blir lättare integrerade med varandra och kan dra nytta av handel, investeringar, forskning och utveckling i grannlandet och i andra länder.

Den rödgröna regeringen i Sverige har redan visat att den vill gå en annan väg. Stänga kärnkraft, försvåra transporter, lita mindre på forskning, höja skatterna på jobb och företagande, öka bidragen, låna mer pengar istället för att skapa förutsättningar för fler jobb.

Det blir så tydligt i Skåne. Öppna gränser och en öppen ekonomi öppnar hela Danmark för skånskt företagande. Gemensamma forskningssatsningar utvecklar världsledande forskning genom öppenheten över gränserna. Det är bra för företagaren i Ystad att kunna sälja till Växjö men ännu viktigare att göra det till Köpenhamn. Det är bra för företaget i Ängelholm att Malmö, Lund och Köpenhamn blir ett kluster för forskning och innovationer.

En politik som vill förbjuda företagande inom vissa sektorer, som anser att vinst urholkar välståndet och som menar att tillväxt kan vara skadligt kommer att genom sina regleringar och skattehöjningar stänga inte bara för nytänkande i Sverige utan också för den öppenhet som krävs för att vi ska kunna ta tillvara på alla de möjligheter europeisk ekonomi ger oss. Vi behöver en ny agenda i Europa. Från Båstad till Barcelona. Från Kristianstad till Calais. Från Ystad till Haparanda.

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker