Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

När får operationsavdelningen vid Hässleholms sjukhus sin nödvändiga renovering? Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, lyfter frågan på regionfullmäktige imorgon efter att regionrådet Maria Nyman Stjärnskog (S) tidigare uttalat i media att någon renovering inte finns med på hennes agenda.

Stjärnskogs besked både förvånar och bekymrar Einarsson. I Hässleholm bedrivs ortopedisk vård av toppklass, men lokalerna börjar gå mot sitt bäst före-datum. Ska man fortsätta bedriva en vård i framkant vill det till att man ges rätt förutsättningar.

– När jag pratar med personal på sjukhuset så lyfter man fram behovet av att rusta upp och modernisera operationsavdelningen inom tre till fyra års tid, annars riskerar kvalitén på vården att försämras avsevärt. En sådan utveckling vore olycklig för hela sjukhusets framtid. Därför kommer jag fråga Stjärnskog om det verkligen är rimligt att en renovering inte finns med på hennes agenda. Jag hoppas på ett lugnande svar, säger Per Einarsson.

Mattias Svensson