I fredags beslutade beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Region Skåne att godkänna två nya vårdcentraler och sex stycken enheter för psykoterapi. Detta är bra för de skånska patienterna som får ökad valfrihet och därmed ökad patientmakt, samt att vården kommer ännu närmare skåningarna.

Det kommer att finnas 154 godkända vårdcentraler i Skåne när de två som godkändes i fredags har kommit igång. Innan hälsovalet infördes fanns 125 vårdcentraler. I Kristianstad finns det i dagsläget elva vårdcentraler varav fyra som drivs i privat regi. Dessutom finns det tolv psykoterapimottagningar i kommunen, tio av dessa är privata. Du kan byta vårdcentral så ofta du vill, så du kan alltid byta till en vårdcentral som uppfyller de krav du har på kompetens och tillgänglighet om du inte är nöjd med den du är listad hos i dag.

I dag finns det tretton vårdval i Skåne. Hälsovalet för vårdcentraler är en av dem. Vårdval innebär att du själv får välja vårdgivare, vilket har blivit en naturlig del av den skånska vården, men det är viktigt komma ihåg att det är Allians för Skåne som vill ha vårdval. Den styrande minoriteten som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet är avogt inställda till detta. Förra året röstade Socialdemokraterna mot att införa vårdval för psykoterapi, ögonsjukvård, hudsjukvård och läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende. Varför undrar vi i Allians för Skåne? Varför tycker minoritetsstyret i Region Skåne att politiker ska bestämma mer och patienter mindre?

Allians för Skåne ser alla vård-givare som ger omvårdnad, vårdar och botar de skånska patienterna som lika viktiga. Vårdvalen har gjort att vården kommit närmare skåningen och att patientmakten har ökat. Ett bra exempel är vårdvalet inom hörapparatutprovning där det tidigare fanns sex enheter på sex orter där man kunde prova ut sin hörapparat. I dag finns det 32 enheter på 17 orter. På så sätt har vården kommit närmare dig. Tidigare kunde du som patient få vänta upp till 72 veckor för att få din hörapparat utprovad, i dag får alla hjälp inom vårdgarantin och oftast behöver du bara vänta någon vecka på att få en tid.

Fler patienter får vård snabbare, vilket är bra både för den enskilde personen men också för samhället. Kortade köer får dock aldrig ske på bekostnad av hög kvalitet. Därför har vi högt ställda kvalitetskrav och noggrann uppföljning av dem som ger vård inom ett område med vårdval.

Allians för Skåne lovar att alltid ha patienten i första rummet i de beslut som tas. Mindre makt till politiker och mer makt och valfrihet till patienter.
Ulrika Heindorff (M)
Caroline Hedenström (M)

Foto: Peter Remnemark. CC2, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Foto: Peter Remnemark. CC2, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/