På uppdrag av Skånetrafiken har nu ett så kallat Superbusskoncept tagits fram. Under paroller som bekvämlighet och image säger man sig vilja öka effektiviteten och statusen för den stråkburna kollektivtrafiken.

Man säger sig också vilja binda samman Skåne.

Centerpartiet i Region Skåne ställer oss mycket kritiska till detta och efterlyser en förklaring på hur man menar att detta ska bygga samman regionen, när det i själva verket utarmar möjligheterna att åka buss utanför storstäderna.

När de kommunerna som kommer att drabbas först introducerades för Superbussar var det med löftet att det skulle innebära både direktbussar men även att lika många bussar som nu stannar på de existerande hållplatserna skulle fortsätta att göra det, även framöver.

Enligt förslagets konsultrapport ska nu exempelvis tre hållplatser mellan Tomelilla och Sjöbo saneras bort. Tidvinsten? 1,5 minuter. Detta ska då ställas mot att i enbart Röddinge kommer kring 30 hushåll som annars åker buss nu inte kommer att kunna göra det. Centerpartiet tycker också att både effektivitet och bekvämlighet är något att eftersträva, men var finns effektiviteten i att göra så att färre nu kan åka kollektivt? Och var i finns bekvämligheten för resenären som nu behöver ta bilen till bussen? Detta kan vi inte se, utan i stället betraktar vi detta som ett rationaliseringsförsök som riskerar skada förtroendet för kollektivtrafiken i stort

Att man heller inte lyssnat på de mindre kommuner som drabbas av detta anser vi bara vara ytterligare ett tecken på att deras röster inte tas på tillräckligt stort allvar.

Centerpartiet i Region Skåne vill att busshållplatserna ska få vara kvar. Landsbygden och de skånska små kommunerna ska aldrig behöva stryka på foten när det gäller sin egen rörelsefrihet. Det vore allt annat än ett sammanbundet Skåne, det vore ett ojämlikt Skåne.

Birte Sandberg (C)
gruppledare
ledamot i regionstyrelsen
Region Skåne