Som Skånes största arbetsgivare med 32 000 anställda har Region Skåne ett särskilt ansvar på arbetsmarknaden. I vår organisation finns plats för studentmedarbetare, vi kan erbjuda yrkesintroduktionsanställningar och göra särskilda insatser för de som har allra svårast att få arbete. På så sätt kan vi locka till oss framtida medarbetare och klara framtida kompetensförsörjning.

Paket med jobb. Foto: Randy Cox, CC2

Paket med jobb. Foto: Randy Cox, CC2

Det var mot denna bakgrund som det förra regionstyret, Femklövern, i ett särskilt Jobbpaket satsade 40 miljoner kronor under 2014 för att ge 300 långtidsarbetslösa en möjlighet att känna på hur det är att gå till jobbet.
Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen och visade sig vara mycket framgångsrikt. Snart stod det klart att pengarna räckte till 400 anställningar.
Det är ändå en glad överraskning att färska siffror nu visar att resultatet av Jobbpaketet blev ännu bättre, fast med mindre pengar än vad vi hade beslutat om. Ytterligare 100 unga – sammanlagt alltså 500 – fick en möjlighet att få erfarenhet från en arbetsplats och få sin första egna lön. Samtidigt konstaterade förvaltningen att man hade tretton miljoner kronor över (!).
I stället för 300 jobb för 40 miljoner kronor fick vi 500 jobb för 27 miljoner.
Aktiva satsningar på de som står allra längst från arbetsmarknaden har ett särskilt värde. Ju längre någon är arbetslös desto svårare blir det att få anställning då den erfarenhet man samlat på sig hinner föråldras och referenserna kallna. Många av de som har fått del av Jobbpaketet har aldrig haft ett jobb, eller knappt ens någon utbildning. Nu fick de se vad Region Skåne är, och Region Skåne fick lära känna några som organisationen aldrig annars skulle ha kommit i kontakt med. Många av de 500 har under sina anställningar vittnat om att de för första gången på länge har känt sig sedda, och att de vet att de har utfört ett meningsfullt arbete. Flera verksamhetschefer har å sin sida insett att det finns ett behov av de tjänster som de fått hjälp med: Ett sextiotal av de tillfälligt anställda har erbjudits fortsatt anställning.
Jobbpaketet och samarbetet med Arbetsförmedlingen har varit så lyckat att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att fortsätta med det under 2015. Dessvärre blir det i en nerbantad variant. De avsätter 40,6 miljoner kronor till särskilda jobbsatsningar och då ingår – utöver det som var Jobbpaketet – anställningar i tekniksprånget, arbetslivsintroduktionsanställningar, studentmedarbetare, samt utbildnings- och introduktionsanställningar. Målet är att erbjuda 500 arbetslösa ungdomar praktikanställningar under 2016.
Vi är glada över att Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter vår jobbsatsning, men varför så låga ambitioner och genom att plundra Jobbpaketet? De tretton miljoner kronor som inte använts är kanske inte mycket för den som är van att bolla med miljarder, någon månad hit eller dit måhända är ett intet för den som är van vid sega politiska processer. Men för många unga hade väl använda pengar redan under 2014 helt säkert varit en livsavgörande möjlighet.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden
Region Skåne