Foto: News Øresund - Johan Wessman (CC BY 3.0)

Foto: News Øresund – Johan Wessman (CC BY 3.0)

Det behövs en storsatsning för att rycka upp punktlighet och tillförlitlighet i den regionala kollektivtrafiken i Skåne. Vi inom allianspartierna i Region Skåne kan tänka oss att regionen förskotterar underhåll, så att järnvägen snabbt blir mer pålitlig.

Livet som pendlare i Skåne är inte alltid roligt. Det är förstås fantastiskt att det finns möjlighet att kombinera bostadsort och arbetsplats så fritt och ändå ta sig fram med kollektivtrafik. För den enskilda ökar detta möjligheterna att ta nya jobb, och för hela samhället ökar flexibiliteten och möjligheten att stå emot exempelvis företagsnedläggningar.

Det krävs dock inte många veckors pendling för att inse att förbindelserna inte alltid fungerar. Det gäller inte minst tågtrafiken med Öresundståg och pågatåg, som ständigt drabbas av förseningar, totalstopp eller kraftiga inskränkningar i service.

För kollektivtrafiken är detta ett trovärdighetsproblem. Om det blir för obekvämt att pendla, eller om resenärer inte litar på att komma i tid de dagar de måste vara på plats en viss tid, så överger de helt enkelt kollektivtrafiken och väljer en upplevt säkrare bilresa.

Skånetrafiken har en del problem med kundtillfredsställelsen hos dem som åker tåg och buss – men förtroendet ligger ännu lägre hos dem som inte reser med Skånetrafiken. Det är förstås dåligt för ambitionen att erbjuda tåg och buss som alternativ till bil.

Sydsvenska handelskammaren gjorde i en rapport 2012 ett nedslag där de studerade en månads pendling mellan Ystad och Malmö och fann då att förseningar utgjorde ett stort problem. Under en månad var förseningen till arbetet 138 minuter och från arbetet 271 minuter – det vill säga över två timmar i förlorad arbetstid och fyra timmars fritid och tid med familjen. Allt på en enda månad.

Förseningar och störningar har många orsaker. Olyckor är en, problem med brist på vagnar eller personal en annan. Lägg därtill förseningar och störningar som orsakas eller förvärras av uteblivna eller försenade nybyggen – som när dubbelspår får vänta.

Det som Skånetrafiken och dess entreprenörer rår över måste vi ständigt arbeta med. Men mycket handlar också om infrastrukturen, järnvägarna, i Skåne:

Kontaktledningar krånglar eller faller ned, växelfel och signalfel – åratal av eftersatt underhåll drabbar oss nu. Det görs också ett antal utbyten, upprustningar och reparationer. Men det tycks inte hindra nya fel.

Nya infrastrukturprojekt i all ära, de behövs, men de gamla banorna måste skötas.

Det vore osant att påstå något annat än att en hel del görs. Trafikverket rustar just nu upp signalsystem och byter växlar i Skåne och södra Sverige. Ändå inträffar en stor mängd störningar och avbrott i den regionala tågtrafiken beroende på just problem med signalsystem, växlar och kontaktledningar.

Frågan är om takten kunde öka, och om så kan ske varför det inte sker.

Om viktiga åtgärder finns och bara hindras av att staten fördelar pengar över en längre period så kan det enligt vår mening diskuteras om Region Skåne ska förskottera medel så att man snabbare kan göra underhållet eller standardökningen.

Ansvaret är statens och kravet på statlig finansiering är benhårt, men kan man komma överens om en snabbare tidplan och därmed slippa en del av tågproblemen i Skåne är det värt väldigt mycket i reda pengar för skåningarna. Det skulle också gynna en trafikpolitik som är både hållbar och tillväxtskapande.

Vi är beredda att låta regionen förhandla med staten om förskottering av upp till två miljarder kronor för tidigareläggning av underhåll.

Pontus Lindberg (M)
Cristina Glad (FP)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)