Vid sidan av vården är kollektivtrafiken det område som vi fortsatt satsar på. Det behövs för ta skånsk kollektivtrafik från bra till bättre, vilket den hela tiden måste bli. Vår befolkning ökar, allt fler vill kunna ställa bilen och ur en miljöaspekt är en välutbyggd kollektivtrafik en absolut nödvändighet.

Centerpartiet i Region Skånes sitter i dag i opposition. Men vår linje är fortsatt tydlig: hela Skåne ska vara livskraftigt och varje skåning, oavsett var man bor, jobbar eller studerar ska känna en stor rörelsefrihet. Därför måste det vara lönsamt, både ekonomiskt och tidsmässigt, att pendla oavsett var man bor. För Centerpartiet är nämligen uttrycket ”hela Skåne ska leva” ingen vision – det är en nödvändighet och därför fortsätter vi driva en kollektivtrafikspolitik som tar ett helhetsgrepp om frågan, och som kommer att ge skåningen kollektivtrafik hela vägen hem.

I dag när vi också brottas med utmaningar på arbetsmarknaden behövs kollektivtrafiken för både den skånska arbetsmarknadsintegrationen och för näringslivet. Och inte minst för de mindre orterna och landsbygden.

Vi tycker att det därför är oroande att de styrande i Region Skåne, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, verkar ha skygglapparna på när det kommer till det Skåne som ligger utanför storstäderna. En riktigt bra regional kollektivtrafik innebär nämligen mer än att stadstrafiken i Malmö och Lund ska fungera. Vi höjer insatserna och säger att skåningen förtjänar att både den och att trafiken i nordöstra Skåne och på Österlen ska fungera för att vi med gott samvete ska kunna kalla den för tillräckligt bra. Därför vill vi se att mer kollektivtrafik planeras utefter de särskilda behov som finns i olika delar av Skåne och att fler lokalanpassade kollektivtrafiklösningar används för att ge näring och livskraft långt ut till också de allra minsta orterna.

Kollektivtrafik är räls, tåg och bussar. Men när den fungerar väl så blir resultatet att hela Skåne behandlas jämlikt. Centerpartiet kommer därför att fortsätta att vara en drivande röst för att vår kollektivtrafik ska utvecklas i takt med tiden, och i takt med medborgarens behov. Detta är skånsk centerpolitik, det är den enda hållbara vägen, och det är ett vallöfte hela vägen fram till 2018.

Lars Hansson (C)
ledamot i kollektivtrafiknämnden