19235_-_Gilbert_Tribo

Gilbert Tribo (FP)

 

På årets första regionfullmäktige får vi möjlighet att höra hur den styrande minoriteten har tänkt få bukt med den stora läkarbrist som finns på våra skånska vårdcentraler, det är inget som är unikt för Skåne utan behovet ser olika ut runt om i landet.  Med tanke på att S och MP väljer att drastiskt dra ner på antalet ST-tjänster i allmänmedicin, verkar de inte ta människors oro på allvar, tvärtom ser de nu till att läkarbristen är här för att stanna.

För att sätta det hela i perspektiv så gjorde Femklövern i 2014 års budget en historisk satsning på 58 nya utbildningsplatser för läkare i allmänmedicin. Den styrande minoriteten väljer i stället att drastiskt dra ner på ambitionsnivån och endast tillsätta knappt 40 nya platser varje år. Alliansens förslag var att tillsätta 60 nya platser varje år. Det känns självklart när vi vet att under de kommande åren har vi stora pensionsavgångar, bara under detta år beräknas 35 allmänläkare gå i pension.  Med den takten kommer det att ta över 15 år att bli kvitt läkarbristen på våra vårdcentraler. Med Alliansens förslag hade det tagit fyra år.

Med anledning av detta kommer Gilbert Tribo (FP) att ställa fråga personalnämndens ordförande Märta Stenevi (MP) om vilken långsiktig strategi som den styrande minoriteten har för att utrota läkarbristen och vilka andra lösningar utöver att utbilda fler allmänläkare de har tänkt sätta in.

Mattias Brage