I veckan blev det känt att Malmö symfoniorkester inte har använt sitt utökade stöd såsom det var tänkt. 2005 gjordes en överenskommelsen som sa att Region Skåne skulle skjuta till pengar för att utöka orkestern med tio tjänster. Sedan dess har 15–20 miljoner kronor betalats ut. Några nya musiker har det dock inte blivit. MSO hävdar att anslagen har ätits upp av löne- och prisökningar.

Alliansen kommer nu tillsammans med Styret att se närmare på frågan. Det är inte acceptabelt att anslag inte används till vad de är avsedda för.

Camilla Westdahl